Coleccion Aruba > Browse >Archivo Nacional Aruba > Addendum op het Register van inschrijvingen, geboorte en overlijden van vrijgemaakte slaven 1840-1863
Archivo Nacional Aruba
Date: 1840-1863

Language: Dutch  

Description:

Watermerk te vinden in het Register van inschrijvingen, geboorte en overlijden van vrijgemaakte slaven 1840-1863. Inventarisnummer: ANA-DIG-KOL-INV-0842
 De tekst: 'Propatria diusque libertate', vrij vertaald: vaderland en goddelijke vrijheid.


Notes:
Zie ook:


Notatie / Notation:
Citeerinstructie: Archivo Nacional Aruba. [naam van het archief]. [Inventarisnummer 0000]. [URL]. Geraadpleegd op: [dag-maand-jaar]. 

voorbeeld: Archivo Nacional Aruba. Archief van de Commandeurs en Gezaghebbers van Aruba in het koloniale tijdperk, 1816-1939 (1945). Inventarisnummer 0966. ./?ANA-DIG-KOL-INV-0966. Geraadpleegd op: 01-07-2022

Citation instruction: Archivo Nacional Aruba.  [archive name]. [Inventory number 0000]. [URL]. accessed on: [month day, year]. 

example: Archivo Nacional Aruba.Archief van de Commandeurs en Gezaghebbers van Aruba in het koloniale tijdperk, 1816-1939 (1945). Inventory number 0966. ./?ANA-DIG-KOL-INV-0966. Accessed on: July 1st, 2022.

Part of these collections:License/rights/reuse information:
Public Domain Mark 1.0

Download this item

See also:
https://ana.aw

Metadata: XML, JSON
Full item record: Internet Archive

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!