Coleccion Aruba > Algemene Rekenkamer Aruba > Onderzoek Meerjarenplanprojecten op Aruba (Algemene Rekenkamer Aruba)
Algemene Rekenkamer Aruba
Creator: Algemene Rekenkamer Aruba

Date: 1992-03-12

Language: Dutch  

Description:

Collectie Algemene Rekenkamer Aruba

Onderzoek Meerjarenplanprojecten op Aruba

Het gezamenlijk met de Algemene Rekenkamer Nederland uitgevoerde onderzoek naar de rechtmatige en doelmatige besteding van de door Nederland aan Aruba beschikbaar gestelde Meerjarenplangelden

Notes:
Part of the Digital Collection of Biblioteca Nacional Aruba

Part of these collections:License/rights/reuse information:
Copyright not evaluated

Download this item

View this item in its original context:
https://rekenkamer.aw/

Metadata: XML, JSON
Full item record: Internet Archive

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!