Coleccion Aruba > Browse >Algemene Rekenkamer Aruba > SAI Performance Report Court of Audit Aruba (Algemene Rekenkamer Aruba)
Algemene Rekenkamer Aruba
Creator: Algemene Rekenkamer Aruba

Date: 2021-07-01

Language: English  

Description:

Collectie Algemene Rekenkamer Aruba

SAI Performance Report Court of Audit Aruba

Assessment of the performance of the Court of Audit Aruba against the requirement of the International Standards for Supreme Audit Institutions

Notes:
Part of the Digital Collection of Biblioteca Nacional Aruba

Publicatie verrichte zelfonderzoek conform het Supreme Audit Institution (SAI) Performance Measurement Framework (PMF).
Gepubliceerd op: augustus 27, 2021
De Algemene Rekenkamer heeft haar rapport Supreme Audit Institution (SAI) Performance Measurement Framework (PMF) ~ beoordelingsrapportage van de prestaties van Algemene Rekenkamer Aruba ten opzichte van de (ISSAI) standaarden ~ gepubliceerd. Dit rapport geeft een zelfreflectie van hoe de Algemene Rekenkamer presteert in haar organisatie. Het belangrijkste doel van deze beoordeling is het uitvoeren van een nulmeting van de prestaties van de Algemene Rekenkamer om de sterke en zwakke punten te identificeren. De beoordeling dient tevens als een stap in de richting van verbetering van de kwaliteit van de onderzoeken door ISSAI-standaarden (International Standards of Supreme Audit Institutions) te implementeren. De resultaten van de beoordeling dienen als leidraad en zullen de richting aangeven voor het corrigerende actieplan dat de Algemene Rekenkamer voor de komende periode zal opstellen.
De Algemene Rekenkamer is bereid om haar interne prestaties te versterken en is in staat om haar waarde aan te tonen aan de burgers van Aruba. Dit is in overeenstemming met haar huidige strategische beleidsplan.
Algemene Rekenkamer heeft gebruik gemaakt van de SAI PMF methodologie, die beschreven is in het SAI PMF document 2016. De beoordeling was objectief en gebaseerd op bewijsmaterialen. Na het volgen van een (online) basistraining vorig jaar in mei, was de beoordeling in juli 2020 van start gegaan. De beoordeling had betrekking op alle onderdelen van het instituut, en niet alleen op het onderzoekswerk. Zo werden bijvoorbeeld het wettelijke kader, de interne organisatie, het financieel beheer, activa en ondersteunende diensten, het personeelsbeheer en communicatie beoordeeld op hun huidige prestaties.
Twee specifieke gebieden die aan het licht kwamen als gevolg van de beoordeling, waren de noodzaak om het juridische kader van de Algemene Rekenkamer te moderniseren en de noodzaak om met ISSAI-standaarden te werken om de kwaliteit van de rapporten te kunnen waarborgen. Om deze twee gebieden aan te pakken werkt de Algemene Rekenkamer sinds 2018 aan een nieuwe landsverordening. De nieuwe landsverordening gaat ook leiden tot veranderingen in andere wetten, zoals de Staatsregeling van Aruba en de Comptabiliteitsverordening 1989. Wijzigingen in het wettelijke kader zijn noodzakelijk om de financiƫle en organisatorische onafhankelijkheid van de Algemene Rekenkamer te versterken c.q. vergroten, wat de prestatie zal verbeteren.

Part of these collections:License/rights/reuse information:
Copyright not evaluated

Download this item

View this item in its original context:
https://rekenkamer.aw/

Metadata: XML, JSON
Full item record: Internet Archive

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!