Coleccion Aruba > Algemene Rekenkamer Aruba > Rapport Strong and Resilient National Public Health System (Algemene Rekenkamer Aruba)
Algemene Rekenkamer Aruba
Creator: Algemene Rekenkamer Aruba

Date: 2023-03-14

Language: English  

Description:

Collectie Algemene Rekenkamer Aruba

2023

Onderzoeksrapport Strong and Resilient National Public Health System

Versterking van de gezondheidszorg

De Algemene Rekenkamer heeft haar rapport Auditing Implementation of Sustainable Development Goals for Strong and Resilient National Public Health System gepubliceerd. Hedenochtend vond plaats de aanbieding en een presentatie van de resultaten aan de Staten. In dit rapport presenteert de Algemene Rekenkamer de bevindingen van haar onderzoek naar de maatregelen van de overheid om het nationale gezondheidszorgsysteem van Aruba veerkrachtiger te maken. Dit onderzoek is gekoppeld aan de duurzame ontwikkelingsdoelen Sustainable Development Goals (SDG) 3d.

Het hoofddoel van het onderzoek was om te beoordelen in welke mate de overheid acties heeft ondernomen om de capaciteit van het gezondheidszorgsysteem te versterken om risico’s voor de volksgezondheid te voorspellen, te voorkomen en erop voorbereid te zijn. Hierbij is ook onderzocht hoe de overheid voortbouwde en lering heeft getrokken uit recente gebeurtenissen op het gebied van volksgezondheid.

Dit onderzoek werd uitgevoerd als een coöperatieve audit met deelname van 34 landen wereld breed, onder begeleiding van het International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI) Development Initiative (IDI). Het onderzoek vond plaats in de periode van 25 oktober 2021 tot en met 4 november 2022.Part of these collections:License/rights/reuse information:
Copyright not evaluated

Metadata: XML, JSON
Full item record: Internet Archive

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!