Coleccion Aruba > Browse > Koninklijke Verzamelingen > 'Fort Zoutman en Vuurtoren' (Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, 'Album van de Nederlandse Antillen', FA-0714) (Soublette et Fils; Soublette, Robert)
Koninklijke VerzamelingenDate:  1903-08

Description:
Fort Zoutman en Vuurtoren
(Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, 'Album van de Nederlandse Antillen', FA-0714)
Tevens onderdeel van de Themacollectie 'Koninklijk Huis' van de Collectie Aruba

<< vorige || volgende >>

Notes:
In Neerlandia (1911): Lichttoren "Willem III", Fort en Gouvernementskantoor; Soublette en Zoon; (zie: ./?BNADIGNEERLANDIA1911/page/n7

In Onze West in Woord en Beeld (1929): Lichttoren "Willem III", Fort en landskantoor; Naast den lichttoren Willem III ligt het sinds lang aan zijn bestemming onttrokken fort Zoutman, waarin thans de Raad van Politie zitting houdt en het kantongerecht, de politiewacht en de gevangenis ondergebracht zijn. Op elk eiland, behalve Curacao, bestaat een Raad van Politie, bestaande uit den gezaghebber als voorzitter en twee leden. De Gezaghebber is tevens kantonrechter (zie: ./?BNADIGKOSTBARE0075/page/n100

(Koninklijke Verzamelingen, Den Haag, 'Album van de Nederlandse Antillen', FA-0714)

Permanente link: https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/mediabank/detail/f86048e2-d2bf-517d-84b8-1ae657097eb6/media/65b5b3ff-8e16-f9b3-2237-fecaaf44fae8
Achtergrondinformatie:
Dit kostbaar uitgevoerde album is een schenking van de Gouverneur van Curaçao, als vertegenwoordiger van de ingezetenen van de eilanden Curaçao, Aruba, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Het werd aangeboden aan koningin Wilhelmina '...uit dankbaarheid en vreugde over het gelukkige herstel uit eene zware ziekte...' In 1902 was de koningin ernstig ziek, waarbij van alle kanten werd meegeleefd. Op de eilanden werd gevraagd foto's in te leveren voor een album voor de koningin, een initiatief dat blijkbaar veel instemming kreeg. In 1903 werden de foto's op Curaçao geëxposeerd, waarna ze naar Amsterdam werden gestuurd om te worden ingebonden. Uiteindelijk kon de gouverneur het geschenk op 29 augustus 1904 persoonlijk aan koningin Wilhelmina aanbieden. Ze vroeg hem alle betrokkenen mee te delen dat ze deze hulde ten zeerste waardeerde, hoogst ingenomen was met het fraaie album en van de inhoud met belangstelling kennis had genomen.

Zie https://www.koninklijkeverzamelingen.nl/beeldaanvragen voor de gebruiksvoorwaarden, bronvermelding, en aanvragen voor gebruik voor niet-persoonlijke doeleinden.

Coverage/Location:
Aruba   Oranjestad--Paardenbaai  


Part of these collections:
coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!