Coleccion Aruba > Browse >Biblioteca Nacional Aruba > Emancipatie en emancipator: de geschiedenis van de slavernij op de Benedenwindse eilanden en van het werk der bevrijding (Goslinga, Cornelis Christiaan)
Biblioteca Nacional Aruba
Creator: Goslinga, Cornelis Christiaan

Date: 1956

Language: Dutch  

Description:

Emancipatie en emancipator: de geschiedenis van de slavernij op de Benedenwindse eilanden en van het werk der bevrijding 


Academisch proefschrift 

Ter verkrijging van de graad van doctor in de letteren en wijsbegeerte aan de R.K. Universiteit te Nijmegen, op gezag van de rector magnificus dr. A. G. M. Van Melsen, hoogleraar in de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte, volgens besluit van de academische senaat, in het openbaar te verdedigen op woensdag 11 juli 1956 des namiddags 2 uur, door 

Cornelis Christiaan Goslinga 
 


Original file is part of the Radboud Repository.
Persistent URL: https://hdl.handle.net/2066/106984


Part of these collections:License/rights/reuse information:
Copyright not evaluated

View this item in its original context:
https://hdl.handle.net/2066/106984

Metadata: XML, JSON
Full item record: Internet Archive

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!