Coleccion Aruba > Browse >Biblioteca Nacional Aruba > Inventaris slaven Martina, Melville en Theophile als eigendom aangebracht bij huwelijk Esther Salas en Jacob Rois Mendez (Curacao, 1833) (Salas, Esther)
Biblioteca Nacional Aruba
Creator: Salas, Esther

Date: 1833-11-28

Description:


Coleccion Dr. Johan Hartog, Biblioteca Nacional Aruba no. BNA-DIG-HARTOG-CAHA-003-003-001

Inventaris slaven Martina, Melville en Theophile als eigendom aangebracht bij huwelijk Esther Salas en Jacob Rois Mendez (Curacao, 1833)Notes:
Transcriptie:
Inv. Salas
1833
Vier Gulden
J.Ph. Rout
176
v. Uytrecht
Inventaris van de onderstaande slaven aan mij, ondergetekende, Esther Salas, meerderjarige jonge dochter alhier woonachtig in eigendom toebehorende en dewelke tot onderstand mijns aanstaanden huwelijks met den [...] Jacob Rois Mendez, bij deze [...] in en aangebragt, te weten
Eene negrin Martina
Eene neger jonge Melville
Eene mulatte jonge Theophile
a f 200 ieder ..... f 600,00
Ara, zijnde de helfte door den Bruidegom geaugmenteerd f 300,00
-----
f 900,00
Curacao, den 28sten November 1833
Ester Salas
Ik ondergetekende Jacob Roiz Mendez meerderjarig jongman, conformeer mij ten volle met den bovenstaanden inventaris, als zijnde dezelve naar waarheid opgemaakt in door mij al so geaugmenteerd
Curacao dato [....]
Jacob [...] Mendez

Part of these collections:
coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!