Coleccion Aruba > Browse >Biblioteca Nacional Aruba > Project en consideratien van bewinthebberen van de generale geoctroyeerde de West Indische Compagnie, op, en volgens welke de gantse West Indische Compagnie met alle haar landen, forten, praëminentien, privilegien, en exemptien, breder in den octroye vermeld, aan de Oost Indische Compagnie soude werden overgegeven, die de zelve als dan in vollen eygendom zoude ontfangen ende bezitten (West-Indische Compagnie)
Biblioteca Nacional Aruba
Creator: West-Indische Compagnie

Date: 1710

Language: Dutch  

Description:


Kostbare CollectieBiblioteca Nacional Aruba, no. 378 (A)

Project en consideratien van bewinthebberen van de generale geoctroyeerde de West Indische Compagnie, op, en volgens welke de gantse West Indische Compagnie met alle haar landen, forten, praëminentien, privilegien, en exemptien, breder in den octroye vermeld, aan de Oost Indische Compagnie soude werden overgegeven, die de zelve als dan in vollen eygendom zoude ontfangen ende bezitten.
1710

fragment: "... De Eylanden van Curacao in America, als Curacao, Bonayre, Arouba‚ mitsgaders de Colonie van Ysequepe, St. Eustatius en Saba, met hare Kasteelen, Forten, Kanon, Magazynen en het geene daer toe is behoorende‚ en op de voornoemde Eylanden gevonden werdende ..." (p. 1)

Courtesy of Biblioteca Nacional Aruba, the National Library of Aruba.


Part of these collections:License/rights/reuse information:
Copyright not evaluated

Download this item

Metadata: XML, JSON
Full item record: Internet Archive, OCLC Worldcat

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!