Coleccion Aruba > Browse > Biblioteca Nacional Aruba > Promesen, Op de welcke de Gecommitteerde uijt de respective cameren vande generale Geoctr. WestInd. Comp. door de preesidierende Camer ten Vergaderinge den xix sijn beschreven om op den 20 desers te sijn inden Hage om op den 23 apreijs in besoignis te treden (West-Indische Compagnie)
Biblioteca Nacional ArubaDate:  1672-04-04

Language: Dutch  

Description:
Kostbare CollectieBiblioteca Nacional Aruba, no. 378 (C)
Promesen, Op de welcke de Gecommitteerde uijt de respective cameren vande generale Geoctr. WestInd. Comp. door de preesidierende Camer ten Vergaderinge den xix sijn beschreven om op den 20 desers te sijn inden Hage om op den 23 apreijs in besoignis te treden

Authorisatien
Actum Amsterdam
den 4 april 1672.

Fragment: "Authorisatie: De Præsidiale Camer wederom aengesocht sijnden, om op niuws voor din Jare 1673 te contracteren over een leverantie van Negros op het Eijlandt Curacao, met den Heere Domingo Grillo, soo werden de respective cameren versocht, haere gedachten op het voor desen gecontracteerden te laeten gaen en gereet te comn, om over het aengaen van een nieuw Contract te delibereren en resolveren. " (p. 1)

Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Asiento#Bezitters_van_het_Asiento

Courtesy of Biblioteca Nacional Aruba, the National Library of Aruba.
Associated Names:
Grillo, Domingo


Part of these collections:License/rights/reuse information:
Public Domain Mark 1.0

Download this item

View this item in its original context:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Asiento#Bezitters_van_het_Asiento

Full Text/Transcription: XML - TXT Translate this text / Traduci e texto aki
Metadata: XML - JSON
IIIF: View Manifest - Open in Mirador Viewer IIIF: open in Mirador viewer
Full item record: Internet Archive

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!