Coleccion Aruba > Browse >Biblioteca Nacional Aruba > Beschryvinge vande overtreffelijcke ende wydtvermaerde zee-vaerdt vanden edelen heer ende meester Thomas Candisch (1617) (Pretty, Francis)
Biblioteca Nacional Aruba
Creator: Pretty, Francis

Date: 1617

Language: Dutch  

Description:


Kostbare Collectie, Biblioteca Nacional Aruba, no. 425

Beschryvinge vande overtreffelijcke ende wydtvermaerde zee-vaerdt vanden edelen heer ende meester Thomas Candisch, met drie schepen uytghevaren den 21. Julij 1586. ende met een schip wederom ghekeert in Pleymouth, den 9 september 1588. Hebbende (door het cruycen vander Zee) geseylt 13000. mylen. Vertellende syne vreemde wonderlijcke avonturen ende gheschiedenissen: De ontdeckinghe der Landen by hem beseylt. Beschreven door M. Francois Prettie van Eye in Suffolck. die mede in de voyagie was.

Hier noch by ghevoecht de voyagie van Siere Françoys Draeck, en Siere Ian Haukens, Ridderen, naer West-Indien ghepretendeert Panama in te nemen met 6. van des Coningins Majesteyts Schepen ende 21. andere bij haer hebbende 2500. mannen. Anno 1595. Beschreven door eenen die daer mede in de vlote gheweest is. Van nieus Gecorrigieert ende verbeetert.

Tot Amsterdam by Michiel Colijn. Boeckvercooper opt Water aende Oude Brugh in Dunsboeck. Anno 1617

NB: 29 November 1595: Sir Francis Drake vaart langs Curacao en Aruba (Draecks ende Haukiens Voyagie, pagina 23)


Courtesy of Biblioteca Nacional Aruba, the National Library of Aruba.

39 bll. ; in-4, obl

Vertaald door Emanuel van MeterenPart of these collections:License/rights/reuse information:
Public Domain Mark 1.0

Download this item

Metadata: XML, JSON
Full item record: Internet Archive, OCLC Worldcat

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!