Coleccion Aruba > Browse >Nationaal Archief (NL) > Plan van het Eyland Aruba, opgenomen met de planchet, door Engelbertus Horst, Capitain Lieutenant en Ingenieur (1773) (Horst, Engelbertus)
Nationaal Archief (NL)
Creator: Horst, Engelbertus

Date: 1773-04-20

Description:


Plan van het Eyland Aruba, opgenomen met de planchet, door Engelbertus Horst, Capitain Lieutenant en Ingenieur. 1773 april 20.
Manuscript Groot 0.81 - 0.635 EI. . Aruba
Schaal van 300 Decim. Rijnlandse Roeden = 195 strepen.
Gefacsimileerd in Grote Atlas van de West-Indische Compagnie deel II pp. 100-101
Vervaardigd door Engelbertus Horst . Capt - Lieut en Ingenieur.

 • De Roode berg anders den Yser berg,
 • Oude yser Mijne,
 • Soete Put,
 • Oost hoek van de Roode Berg,
 • De kliene Sand Baaij, 
 • De Sand Duynings; In deese baaij kan een bark so lij van den vyand gejaegt word gemackkelijk binnen koomen maer ongemackkelijk om uyt te koomen
 • De 1ste Sand Baaij,
 • De 2de Sand Baaij,
 • De 3de Sand Baaij,
 • Plaets waer Willem Welvaert gestrand is,
 • Kockelhuys Punt,
 • De Bogh van de Fontijn,
 • Spelonk,
 • Uytwatering van de Fontyn,
 • Fontyn,
 • Spelonk,
 • Sand Baaij waer Rooij Prins in Zee loop bij de indiaenen Potoki genaemt,
 • De twee Sand Baayen,
 • Willem Welvaert,
 • Graf van W. Welvaert,
 • De twee Sand Baayen anders ook de fluyters daer soldaeten uyt het garnizoen van Curacao gedeserteert en gestrant zijn anno 1759,
 • Sand Baaij bij de indianen Odaij Marie genaemt,
 • Sand Baaij St. Lutia genaemt,
 • Sand Baaij bij de indianen Matti Bidiro genaemt,
 • Sand Baaij bij de indianen Cossi di Barri genaemt,
 • Sand Baaij bij de Indianen Wari di Mari genaemt,
 • Groote put ook Wallelouli genaemt,
 • Sand Baaij bij de indianen Wallelouli genaemt,
 • Kabouri Baaij,
 • Sand baaij bij de klijne put bij de indiaenen Fori Marie genaemt,
 • Kleyne Put,
 • Tia Marie Baaij,
 • Fetie dia Marco Baaij,
 • Tiri Baraij Waracko Baaij,
 • Groote Sand Baaij van de N.W. Hoek bij de indianen Sedereweetje genaemt,
 • N.W. Hoek,
 • West Punt,
 • S.W. Hoek,
 • Plaets waer Capt. Dirk Peeper den 5 Febrij 1773 ten Anker is gekoomen omdat hij de haaven van Curacao was voorbij gegaen,
 • Karkoar of Kookelhuys Bank,
 • Kleene Put,
 • Engelse putten,
 • Sant putten met Soet Waeter,
 • Sant hoek,
 • Leij hoek van de Zeerovers Kaij,
 • Hier kan het grootste schip met werp Ankers passeeren,
 • Plaets waer de barken kielen,
 • Zeeroovers kaaij,
 • Paerde Baaij,
 • Lagon van Hendrik Croes,
 • Sant Bank,
 • Leij hoek van de paerde Baaij,
 • Mont van de Paerde Baaij,
 • Loefhoek van de Paerde Baaij, 
 • Lagoen,
 • Fofoti
 • Kamma Poeri,
 • Hier tussen kunnen kleene platte Barken En Goletten Passeeren,
 • Loef hoek van de Parkite Bosch,
 • Ley hoek van de Parkiete Bosch,
 • Commandeurs Lagon,
 • Oester Banken,
 • Spaense Lagon,
 • Oester Banken,
 • Ley hoek van de Spaense Lagon,
 • Binne kant van de Loef hoek van de Spaense Lagon,
 • Buyten  kant van de Loef hoek van de Spaense Lagon,
 • Kleine put,
 • Lagon bij de Groote put,
 • Groote put,
 • De Mas,
 • Ley hoek van de Commandeurs Baaij,
 • Loef hoek van de Commandeurs Baaij,
 • Commandeurs Baaij,
 • Swarte mangel Bosch,
 • Kleene platte vaertuijgen kunnen hier passeeren,
 • Ley hoek van de Papegaaij Bosch,
 • Scheer Voogels Kaaij,
 • Sout pan van de Papegaaij Bosch,
 • Loef hoek van de Papegaaij Bosch,
 • Dobbelsteene Kaaij,
 • Leij hoek van het groot Gat,
 • Loef hoek van het groot Gat,
 • Sardijn Punt,
 • Indiaense Koppe,
 • Plaets gemerk met een kruys alwaer de Spaense Caeper genaemt St. Charlos gevaert door schipper Mediasabel anno 1770, om reiden hij op  oak vaertuygen kruysden onder de Wal gestrant is,
 • Sout pan,
 • Hoek van de sout pan,
 • Sout put bedeck met water en geeft So veel Sout als het eyland noodig heeft



Public Domain
Permanent link: https://proxy.handle.net/10648/2d071252-45a2-6356-5d22-ecdd571adcac

Coleccion Virtual di Mapanan Externo di Aruba (Public Domain), Biblioteca Nacional Aruba






Part of these collections:



License/rights/reuse information:
Public Domain Mark 1.0

Download this item

View this item in its original context:
http://proxy.handle.net/10648/2d071252-45a2-6356-5d22-ecdd571adcac

Metadata: XML, JSON
Full item record: Internet Archive

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!