Coleccion Aruba > Biblioteca Nacional Aruba > Onderhorigheid en separatisme. Koloniaal bestuur en lokale politiek op Aruba, 1816-1955 (2011) - Alofs (Alofs, Luc)
Biblioteca Nacional Aruba
Creator: Alofs, Luc

Date: 2011

Language: Dutch  

Description:


Coleccion Arubiana, Biblioteca Nacional Aruba, no. 3236

Republished online by Biblioteca Nacional Aruba with the authors permission. All rights remain reserved by the author.

Onderhorigheid en separatisme.
Koloniaal bestuur en lokale politiek op Aruba, 1816-1955

Proefschrift
ter verkrijging van de graad van Doctor aan de Universiteit Leiden,
op gezag van de Rector Magnificus prof. mr. P.F. van der Heijden
volgens besluit van het College van Promoties
te verdedigen op donderdag 27 oktober 2011
klokke 15.00 uur
door
Luc Alofs
Geboren te Kilder, ‟s-Heerenberg in 1960. 

Translated Title: Subjugation and separatism. Colonial administration and local politics on Aruba, 1816-1955

Abstract: 
Dit boek beschrijft het koloniaal bestuur en de lokale politieke op Aruba tussen 1816 en 1955. 

Deel één beschrijft de Arubaanse ervaring met koloniaal bestuur tot 1922. Aruba was onderhorig aan het bestuur op Curaçao, waar de gouverneur de spil in het bestuur was. De Koloniale Raad had weinig bevoegdheden en de eilanden buiten Curaçao waren niet vertegenwoordigd Raad. Daar voerden commandeurs, na 1848 gezaghebbers, het bestuur. Lokale colleges als het Vredegerecht, de Adviserende Commissie en de Raad van Politie hadden weinig invloed. De invoering van stemrecht in 1869 bracht weinig verandering. Wel drongen landraden aan op bestuurshervorming en investeringen ten behoeve van Aruba. De grondwetswijzigingen van 1901 en 1922 beloofden hervorming, maar die bleef uit.

 Deel twee beschrijft de de Separacionbeweging. In 1924 vestigde de olie-industrie zich op Aruba. In 1946 formuleerden de Verenigde Naties het zelfbeschikkingsrecht. Arubanen streefden naar afscheiding van de kolonie en een directe band met Nederland: Separacion! In 1948 stelde de commissie Aruba-Curaçao een federatie tussen de eilanden voor; de separatisten trokken aan het kortste eind. In 1954 kwam het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden tot stand en een jaar later de Staatsregeling van de Nederlandse Antillen. De epiloog spreekt de ontwikkelingen sinds 1955.


Part of these collections:License/rights/reuse information:
In Copyright

Download this item

Metadata: XML, JSON
Full item record: Internet Archive

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!