Coleccion Aruba > Browse >Biblioteca Nacional Aruba > Octroy By de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael verleent aen de West-Indische Compagnie, in date den 20. September 1674 (Staten Generael der Vereenighde Nederlanden)
Biblioteca Nacional Aruba
Creator: Staten Generael der Vereenighde Nederlanden

Date: 1701

Language: Dutch  

Description:


Kostbare Collectie, Biblioteca Nacional Aruba, no. 387

Octroy By de Hoogh Mog. Heeren Staten Generael verleent aen de West-Indische Compagnie, in date den 20. September 1674.

Mitsgaders

De prolongatie van het zelve Octroy voor den tydt van dertigh jaren, in dato den 30. November 1700

In 's Gravenhage
By Paulus Scheltus, ordinaris Drucker van de Hoogh Mog. Heeren Staaten Generaal der Vereenighde Nderlanden [Staten Generael der Vereenighde Nederlanden]
Anno 1701. Met Privilegie.

Translated Title: Charter granted to the Dutch West India Company by the States General of the Netherlands, September 20, 1674. And: The Prolongation of this same Charter for the duration of 30 years, dated November 30, 1700.

Courtesy of Biblioteca Nacional Aruba, the National Library of Aruba.


Part of these collections:License/rights/reuse information:
Public Domain Mark 1.0

Download this item

Metadata: XML, JSON
Full item record: Internet Archive, OCLC Worldcat

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!