Coleccion Aruba > Browse/Search > Koloniaal Archief van Aruba 1816-1939 (1945) > Browse/Search
Koloniaal Archief van Aruba 1816-1939 (1945)

Archief van de Commandeurs en Gezaghebbers van Aruba in het koloniale tijdperk 1816-1939 (1945). Onderdeel van de digitale collectie van Archivo Nacional Aruba.

Archivo Nacional Aruba's digital collection is part of the Aruba Collection (Coleccion Aruba) - the documentary heritage portal for the island nation of Aruba. For more information visit the about tab: More Werkmethode (Nederlands)
Alle items in deze collectie zijn 'full-text' doorzoekbaar gemaakt. Om dit te doen wordt er gebruik gemaakt van het programma Transkribus waarmee een door kunstmatige intelligentie aangedreven Handgeschreven Tekstherkenningsmodel wordt toegepast. Dit levert nog geen (grammaticaal) perfecte teksten op, maar zorgt er voor dat een grote verzameling documenten snel doorzocht kan worden op "trefwoorden", zoals (plaats) namen.

Work Method (English)
All items in this collection have been made 'full-text' searchable. This is made possible with the use of the Transkribus program, which enables the application of an artificial intelligence-driven Handwritten Text Recognition model. This does not result in (grammatically) perfect texts, but ensures that a large collection of documents can be quickly searched for "keywords", such as (place) names. 


Referenties/ Citation:
Archivo Nacional Aruba. [naam van het archief]. [Inventarisnummer 0000]. [URL]. Geraadpleegd op: [dag-maand-jaar].

voorbeeld/ example: Archivo Nacional Aruba. Archief van de Commandeurs en Gezaghebbers van Aruba in het koloniale tijdperk, 1816-1939 (1945). Inventarisnummer 0842. https://archive.org/details/ANA-DIG-KOL-INV-0842. Geraadpleegd op: 20-07-2022Inhoudsopgave / Table of contents: 

 HTR-doorzoekbare archiefstukken behorend bij het Koloniale Archief van Aruba, die bewaard en beheerd worden door het Archivo Nacional Aruba

Inventarisnummers


Zero resultado - No results - Geen resultaten

Sugerencia: por purba busca cu menos palabra clave, cu palabra alternativo (p.e. cas en bes di casnan), cu palabra den un otro idioma (house of huis en bes di cas: nos tin contenido den varios idioma), of usa diferente palabra of termino combina cu otro: "dera gay" OR "dera gai", of cas OR house OR huis. Tambe por purba nos full-text search.

Suggestion: try to search with less keywords, or by using alternative keywords (for instance house instead of houses, or perhaps with keywords in another language (cas or huis instead of house: our collection contains resources in various languages), or combine different words or terms: "dera gay" OR "dera gai", or cas OR house OR huis. You can also use our full-text search.

Tip: probeer te zoeken met minder trefwoorden, met andere (alternatieve) woorden (bijv. huis i.p.v. huizen, of in een andere taal (cas of house i.p.v. huis: onze collectie bevat bronnen in verschillende talen), of combineer meerdere woorden of termen: "dera gay" OR "dera gai", of cas OR house OR huis. U kunt ook gebruik maken van onze full-text zoekfunctie.


 

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!