Coleccion Aruba > Archivo Nacional Aruba > ECURY-000: Inventaris van het Boy Ecury en Familie Ecury Archief (1922-2011) (Britt, Daniella)
Archivo Nacional Aruba
Creator: Britt, Daniella

Date: 2018

Description:

Coleccion Boy y Famia Ecury, Archivo Nacional Aruba
Inventaris van het Boy Ecury en Familie Ecury Archief (1922-2011)
Britt, Daniella
2018

Inhoud:
1. Boy op Aruba
 1. Doopkaart van Boy Ecury 1922 2 stukken
 2. Verzameling foto's van Boy Ecury op Aruba 1922 3 stukken
 3. Kerkboekje van Boy Ecury 1930 ca. 1 deel
 4. Haaff van, C.W. Kleine Spaansche Spraakkunst. 3e Druk, Heidelberg, Julius Groos, 1934. 1 deel
2. Boy in Nederland
2.1 Studiemateriaal van Boy
2.1.1 Diplomas en Getuigschriften
 1. Maandkaarten van Boy Ecury gedurende zijn studie bij Instituut St. Louis te Oudenbosch 11 stukken
 2. Puntenlijsten van Boy Ecury gedurende zijn studie bij Instituut St. Louis te Oudenbosch 1937-1938 3 stukken
 3. Uitslag van het examen machine-schrijven van Boy Ecury bij de Nederlandsche Rooms-Katholieke Bond van "Groote" Schrijvers "St. Genesius" te Rotterdam 1939 1 stuk + 1 kopie
 4. Diploma typist van Boy Ecury bij de Nederlandsche Rooms-Katholieke Bond van "Groote" Schrijvers "St. Genesius" te Rotterdam 1939 1 stuk
 5. Diploma boekhouden, handelsrekenen, en handelskennis van Boy Ecury bij de Instituut St. Louis te Oudenbosch 1939 1 stuk
 6. Diploma Nederlandse handelscorrespondentie van Boy Ecury bij de Instituut St. Louis te Oudenbosch 1939 1 stuk
 7. Diploma Boekhouden van Boy Ecury bij de Nederlandse Associatie voor Praktykexamens te Amsterdam 1942 1 stuk
 8. Diploma boekhouden van Boy Ecury bij de Vereeniging van Leeraren in Handelscorrespondentie Boekhouden en Stenografie te Amsterdam 1942 1 stuk
 9. Cijferlijst examen boekhouden van Boy Ecury bij deVereeniging van Leeraren in Handelscorrespondentie Boekhouden en Stenografie te Amsterdam 1942 1 stuk + 1 kopie
 10. Puntenlijst examen boekhouden van Boy Ecury bij de Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens te Amsterdam 1942 1 stuk + 1 kopie
 11. Cijferlijst examen Engelse handelscorrespondentie van Boy Ecury bij de Vereeniging van Leeraren in Handelscorrespondentie, Boekhouden en Stenografie te Amsterdam 1943 1 stuk
 12. Diploma Engelse handelscorrespondentie van Boy Ecury bij de Vereeniging van Leeraren in Handelscorrespondentie, Boekhouden en Stenografie te Amsterdam 1943 1 stuk
2.1.2 Studieboeken, Aantekeningen en Overige Studiemateriaal
 1. Boek 'King Atlas: Nederland voor School en Toerisme', nieuwe uitgave 400 tot 500ste duizendtal. 1 deel
 2. Bouwman, Joh. Leerboek van het Dubbel-Boekhouden. Deel II A, 12e Druk, 1939. 1 deel
 3. Bouwman, Joh. Leerboek van het Dubbel-Boekhouden: Dagboeken en Bijboeken. Deel III A, 9e Druk, 1935. 1 deel
 4. Bouwman, Joh. Leerboek van het Dubbel-boekhouden: Aanvullende Theorie en Opgaven voor de Practijk-Examens in Boekhouden. Deel IV A, 5e Druk, Hilversum, J.W. Dikhoof, 1936. 1 deel
 5. Bouwman, Joh. Leerboek van het Dubbel-Boekhouden. Deel II B, 12e Druk, Hilversum, J.W. Dikhoof, 1940. 1 deel
 6. Bouwman, Joh. Leerboek van het Dubbel-Boekhouden. Deel III B, 11e Druk, Hilversum, J.W. Dikhoof, 1939. 1 deel
 7. Bouwman, Joh. Leerboek van het Dubbel-Boekhouden. Deel IV B, 5e Druk, 1938. 1 deel
 8. Bouwman, Joh. Leerboek van het Dubbel-Boekhouden. Deel IV C, 5e Druk, Hilversum, J.W. Dikhoof, 1940. 1 deel
 9. Bouwhof, A.A.D., J.C. Lagerwerff, & J.H.A. Krediet Boekhouden. Deel I, 4e Druk, Groningen, P. Noordhoff N.V., 1937. 1 deel
 10. Bouwhof, A.A.D., J.C. Lagerwerff, & J.H.A. Krediet. Deel II, 4e Druk, 1940. 1 deel
 11. Bouwhof, A.A.D., J.C. Lagerwerff, & J.H.A. Krediet. Deel III, 3e Druk, 1938. (Bevat boekje "Uitwerkingen Boekhouden der Examens van 16 en 17 Juni 1942) 2 delen
 12. Margadant, G.M.W. & MJ. Roggeveen. Leerboek voor het Boekhouden: Ten Dienste van de Studie voor het Praktijkdiploma Boekhouden, 3e Deel, Gorinbhem, J. Noorduijn en Zoon N.V., 1941. 1 deel
 13. Bouwhof, A.A.D & J.C. Lagerwerff. Handelsrekenen. Deel I, 10de Druk, Groningen, P. Noordhoff N.V., 1938. 1 deel
 14. Bouwhof, A.A.D & J.C. Lagerwerff. Handelsrekenen. Deel II, 9e Druk, Groningen, P. Noordhoff N.V., 1939. 1 deel
 15. Bouwhof, A.A.D & J.C. Lagerwerff. Handelsrekenen. Deel III, 8ste Druk, Groningen, P. Noordhoff N.V., 1940 (+ losse aantekeningen) 1 deel + 16 stukken
 16. Bouwhof, A.A.D & J.C. Lagerwerff. Handelsrekenen. Deel IV, 7e Druk, Groningen, P. Noordhoff N.V., 1940. 1 deel
 17. Van der Scheer, J. & W. Speerstra. Recht voor de H.B.S. A. 2e Druk, Groningen, J.B. Wolters, 1940. 1 deel
 18. De Kat, J.O. Overzicht van het Nederlandse Handelsrecht: Recht van het Maatschappelijk Verkeer. 4e Druk, Zwolle, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1942. 1 deel
 19. Schaafsma, J. Vragen over het Handelsrecht. Zwolle, N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, 1937. 1 deel
 20. Haarselhorst, W. Repetitieboek voor Handels- en Wetskennis: In Vraag- en Antwoordvorm. 1940. 1 deel
 21. Meijer, Jan E. Vadecum Rechts- en Wetskennis voor de Praktijkexamens. Groningen, P. Noordhoff N.V., 1940. 1 deel
 22. Meijer, Jan E. Vadecum Handelskennis voor de Praktijkexamens. Groningen, P. Noordhoff N.V., 1939. 1 deel
 23. Van Goor's Beknopt Woordenboek der Nederlandse Taal: Nieuwe Spelling. 1935. 1 deel
 24. Naar de Moederkerk: De Katholieke Leer Uiteengezet voor Andersdenkenden, H. Wijting, WED. J.R. van Rossum, Utrecht, 1922. 1 deel
 25. Waarom ben ik Katholiek?, D. Huurdeman, 3e Verbeterde Uitgave, Uitgave der A.V. "Pterus Canisius", Verzendingshuis "Marienburg", S' Bosch, 1907. 1 deel
 26. Notitieboekje met aantekeningen van het Engelse taal gebruikt door Boy Ecury tijdens zijn studie aan de Instituur St. Louis te Oudenbosch 1 deel
 27. Notitieboekje met handelsaantekeningen gebruikt door Boy Ecury tijdens zijn studie aan de Instituur St. Louis te Oudenbosch 1 deel
 28. Prospectus van de Instituut Saint Louis te Oudenbosch 1 deel
 29. Boekje van de Pensionaat St. Louis te Oudenbosch 1940-1941 1 deel
 30. Verzameling uitgaves van de publicatie De Klaroen 1941 13 delen
2.2 Foto's
 1. Verzameling foto's en negatieven van Segundo Ecury, kennissen en familieleden 1937-1944 56 stukken
2.3 Correspondentie
 1. Briefkaart van Boy Ecury aan S.N. Ecury te Aruba 1937 1 stuk
 2. Briefkaart van Niki Ecury aan S.N. Ecury te Aruba 1 stuk
 3. Briefkaart van o.a. Boy Ecury aan S.N. Ecury-Ernst te Aruba 1 stuk
 4. Briefkaart van o.a. Boy Ecury aan S.N. Ecury-Ernst te Aruba 1 stuk
 5. Kerst en Nieuwjaars kaart 1 stuk
 6. Telegram, van 'Drie Ecurie' aan Ecury te Aruba 1937 1 stuk
 7. Uitnodiging voor Boy Ecury van Louis van Louis de Lannoy voor het bijwonen van een klop-nacht 1942 2 stukken
 8. Correspondentie uitgewisseld via een Rode Kruis telegram tussen S. N. Ecury gevestigd te Aruba en Jules S. de Windt gevestigd te Heerlen 1943-1944 1 stuk
2.4 Overig persoonlijk bezit van Boy
 1. Ivans. Het Haviksnest: Uit het leven van een Holandschen Detective. Utrecht, A.W. Bruna. 1 deel
 2. Uitgave van de Kath. Bond voor het Gezin, 'Eigen huis, eigen school' overdruk uit "Het Gezin", 15-3-1941 & 'Het levensbestaan van leek en religieus' overdruk uit "De Volkskrant", 24/25-3-1941 1 stuk
 3. Uittreksel van Boy Ecury uit het bevolkingsregister van Voorburg 1940 1 stuk
 4. Nationaal volkslied van Curacao en gedicht "Mijn lief Corsouw" 1 stuk
 5. De H. Mis volgens den Byz.-Slavischen Ritus 1 deel
 6. Kaart "Foto que hemos encontrado en los papeles de Boy que nos trajo Luis de Lannoy"; Foto van een vrouw 2 stukken
 7. Bemoediging (Aantekening achterkant: S. Ecury) 1 stuk
 8. Verzameling voedselbonnen/bonkaarten die Boy Ecury tijdens het verzetsperiode bemachtigde 128 stukken
3. Het Overlijden van S.J.A. "Boy" Ecury
3.1 Bekendmaking
3.1.1 Publicaties
 1. "Bekendmaking door familie Ecury van het gewelddadige dood van Boy."Aruba Post, 7 Mei 1945, p. 1.
 2. "Pro Patria Mori." Aruba Post, 29 Juni 1945, p. 1. 3 stukken
 3. "Ruben Nicolini Ecury." Souvenir, Februari 1946, p. 46; 77. 1 deel + 1 stuk
 4. "De held van Aruba." De Prinsestad, 20 April 1946. 1 stuk
 5. "De Gouverneur en Boy Ecury Z.G." Amigoe di Curacao, 18 Mei 1946, p. 4. 6
 6. "Een brief van den Heer Ecury" Branding, Juni 1946, p. 3. 1 stuk
3.1.2 Correspondentie
 1. Brief van A.D.J. Brantenaar te Den Haag aan de ouders van Boy Ecury te Aruba 1945 1 stuk
 2. Brief Apostolisch Vicariaat van Curacao aan de familie Ecury te Aruba 1945 1 stuk + 1 kopie
 3. Brief aan S.N. Ecury, gepubliceerd in de Extractado de la Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela 1946 1 deel + 3 stukken
 4. Brief van J.L. Oudraad, gedelegeerde van de studiecommissie der Koninklijke Vereeneging Oost en West, aan S.N. Ecury te Aruba 1946 1 stuk
3.1.3 Overige Documentatie
 1. Rouwkaart voor S.J.A. Ecury 1945 2 stukken
 2. Anuncio di morto pa famia S.N. Ecury-Ernst, H.P.E. Ecury-Dirksz, R.H.Ch. van Haren-Ecury, Dr. J.S. de Windt-Ecury, 29-06-1945
 3. Tekst 'Boy Ecury In Memoriam', G.E. Alers, Aruba, 19-07-1946 4 stukken + 2 kopieën
 4. Tekst H.E. Lampe 'Aruba huidigt zijn dappere zoon wijlen S.J.A. Ecury, Gevallen voor patria', 19-07-1946 2 stukken + 2 kopieën
3.1.4 De familie Ecury krijgt bericht van Koningin Wilhelmina
 1. Brief van Koningin Wilhelmina aan de familie Ecury 1946 7 stukken
 2. "Boy Ecury." Amigoe di Curacao, 18 januari 1947, p. 2. 6 stukken
 3. "H.M. Koningin Wilhelmina over Boy Ecury." Amigoe di Curacao, 20 januari 1947, p. 3. 2 stukken
 4. "Koninklijke deelneming." Beurs- en Nieuwsberichten, 20 januari 1947. 1 stuk
 5. "Carta di La Reina na Famia Ecury." La Cruz, 22 januari 1947, p. 5. 3 stukken
 6. "Boy Ecury +." La Union, 23 januari 1947, p. 1. 1 stuk
 7. Brief van S.N. Ecury en echtgenote aan Koningin Wilhelmina 1947 1 stuk
3.2 De Ontdekking van het Stoffelijk Overschot van Segundo Ecury
3.2.1 Publicaties
 1. "Overschot Boy Ecury." Amigoe di Curacao, 30 Januari 1947, p. 3. 3 stukken
 2. "Het Stoffelijke Overschot van "Boy Ecury" Gevonden." Amigoe di Curacao, 01 Maart 1947, p. 3. 5 stukken
 3. "In Memoriam S.J.A. Ecury." Utrechts Katholiek Dagblad, 15 Maart 1947, p. 2. 1 stuk
 4. "Segundo Ecury +." Beurs- en Nieuwsberichten, 17 Maart 1947 1 stuk
3.2.2. Correspondentie
 1. Brief van Dhr. Moerenburg aan familie Ecury over de identificatie en de mogelijke tijdelijke ter aarde bestellling van Boy Ecury in Nederland 1947 3 stukken
 2. Brief van A.H.G. Cramer te Den Haag aan de ouders van Segundo Ecury over Boy's relatie met hun zoon, Ben Cramer, die ook actief was in het verzet en antwoord van S.N. Ecury en familie 1947 5 stukken
3.3 Militair Eerbetoon voor Segundo Ecury te Amersfoort
3.3.1 Publicaties
 1. "Requiemmis voor gefusilleerd Surinamer." De Tijd, 13 Maart 1947, p.2. (artikel geknipt) 1 stuk
 2. "Verzetsslachtoffer geëerd. Requiem-mis voor de heer Ecury. "Amerfoortsche Courant, 14 Maart 1947, p. 3. 2 stukken
 3. "Honores a Boy Ecury." La Prensa, 26 Maart 1947, p. 2. 2 stukken
 4. "La Guardia de Honor ante la Camilla del difunto Boy Ecury." La Prensa, 28 Maart 1947, p. 1. 6 stukken
 5. "Hier ziet men de ere-wacht bij de baar van den op tragische wijze om het leven gekomen Arubaansen Boy Ecury." Beurs- en Nieuwsberichten, 28 Maart 1947. 3 stukken
 6. Posner, Luis. "Warda di Honor na Sepulcro di Boy Ecury." La Cruz, 2 April 1947, p. 5. 2 stukken
3.3.2 Correspondentie
 1. Bedankbrieven van Dhr. Moerenburg aan de Hoofd van de Dienst Identificatie en Berging, Broeder Directeur Instituut St. Louis, en Dhr. Kemmeren namens de familie Ecury 1947 4 stukken
3.3.3 Foto's
 1. Verzameling van foto's van de militaire stoet/eerbetoon te Amersfoort 1947 6 stukken
3.4 De Overbrenging Stoffelijke Resten van Segundo Ecury van Nederland naar Aruba
3.4.1 Publicaties
 1. "Bij het vertrek van het stoffelijk overschot van Boy Ecury naar West Indie." Amigoe di Curaçao, 22 Maart 1947, p. 2. 3 stukken
 2. "Het stoffelijk overschot van Boy Ecury naar Aruba." Beurs- en Nieuwsberichten, 25 Maart 1947. 1 stuk
 3. "Het Stoffelijk Overschot van Boy Ecury op Komst." Amigoe di Curacao, 28 Maart 1947 4 stukken
 4. "Diplomaticas." El Siglo, 6 April 1947, p. 6. 4 stukken
 5. "Los Restos de un Heroe Holandes que fue Fusilado, Repatriados a Aruba." El Universal, 17 April 1947. 1 stuk
 6. "Eenige en Algemeene Kennisgeving." Amigoe di Curaçao, 23 April 1947. 2 stukken
 7. "Participacion General." La Prensa, 23 April 1947. 1 stuk
 8. "Enige en Algemene Kennisgeving." Beurs- en Nieuwsberichten, 23 April 1947, p. 8. 3 stukken
 9. "Participacion General." La Prensa, 24 April 1947, p. 2. 3 stukken
 10. "De overbrenging van het Stoffelijke Overschot van Boy Ecury." Beurs- en Nieuwsberichten, 25 April 1947, p. 7.; "De Plechtige Teraarde Bestelling van Het Stoffelijk Overschot van Boy Ecury." p. 7. 4 stukken
 11. "Flores a Aruba." La Prensa, 26 April 1947, p. 2.; "Participacion General" p. 3. 1 stuk
 12. Ascensio, Mike. "Boy Ecury. In Memoriam." Amigoe di Curacao, 26 April 1947, (stuk door Mike Ascencio en stuk door R.H) & "Constancia", p. 1.; "Kransen voor Aruba" p. 2.; "Eenige en Algemeene Kennisgeving" p. 2. 1 stuk + 1 kopie
 13. "Boy Ecury gisterenochtend ter aarde besteld. De reis met H.Ms. Van Speijk." Beurs- en Nieuwsberichten, 29 April 1947. 1 stuk
 14. "De aankomst van het stoffelijk overschot Ecury op Aruba." Boletin Comercial-Handelsblad, 30 April 1947, p. 1; 4. 3 stukken
 15. "Het Stoffelijk overschot van Boy Ecury, per "Van Speijk" naar Aruba." Beurs- en Nieuwsberichten, 02 Mei 1947, p. 1. 2 stukken
 16. "Warship Returns Hero to Home in Aruba/Bapor di Guerra Ta Trece Heroe na su Pais Natal di Aruba." Aruba Esso News, 23 Mei 1947 1 stuk
3.4.2 Correspondentie
 1. Verzameling correspondentie tussen de familie Ecury en A.D.J. Brantenaar, H. van Lennep, Kapitein H.J. van Luyk, Gouverneur Kasteel, Emilio L. Henriquez, en H.J. Verriet omtrent het overbrenging van de stoffelijke resten van Boy Ecury 1947 8 stukken
 2. Verzameling telegrammen van N.L.T. Moerenburg, H. van Lennep, Kapitein Laarschot, Luis de Lannoy en Doe Ecury gestuurd naar de familie Ecury omtrent het overbrenging van de stoffelijke resten van Boy Ecury naar Aruba 1947 8 stukken
3.5 De Ter Aarde Bestelling van Segundo Ecury
3.5.1 Publicaties
 1. "Programma van de plechtige ter aarde bestelling van het overschot van Boy Ecury." Amigoe di Curacao, 25 April 1947, p. 2. 1 stuk
 2. "De begrafenis van Boy Ecury geschiedt toch op maandag." Beurs- en Nieuwsberichten, 26 April 1947, p. 2.; "Kransen naar Aruba." p. 2.; "Enige en Algemene Kennisgeving." p. 3. 3 stukken
 3. Vinck, Prins. "A la Memoria de Aquel que en Vida se llamó Segundo Jorge Adelberto Ecury ante cuya desaparicion me inclino reverente." Boletin Comercial, 28 April 1947, p. 3. 4 stukken
 4. "Uitvaart van Boy Ecury. Uittocht van de "Van Speyck." Amigoe di Curacao, 28 April 1947, p. 1. 1 stuk
 5. "Wij eren Boy Ecury." Beurs- en Nieuwsberichten, 28 April 1947. 1 stuk
 6. "Grootste uitvaart van Boy Ecury. Aruba droeg een Held uit. De mooiste hulde ligt vervat in Boys eigen woorden." Amigoe di Curacao, 29 April 1947, p. 1-2. 2 stukken + 2 kopieën
 7. "Un heroe a bolbe Cas. Morto di Boy Ecury a bini for di Holanda. Un Deramentoe coe Honor Militar." La Cruz, 30 April 1947, p. 1-2. 3 stukken
 8. "Namens de Nederlandse kameraden. Grafrede." Beurs- en Nieuwsberichten, 30 April 1947.; "Lijkrede van Dr. van Bemmel." Amigoe di Curacao, 30 April 1947, p. 1. (artikel geknipt) 2 stukken
 9. "Namens Nederlandse Kameraden, Grafrede." La Prensa, 1 Mei 1947, p. 3. 2 stukken
 10. "Boy Ecury."Amigoe di Curacao, 1 Mei 1947, p. 1. 4 stukken
 11. "Dankbetuiging." Beurs- en Nieuwsberichten, 9 Mei 1947. 1 stuk
3.5.2 De Begrafenis, 28 April 1947
 1. Programma van de plechtige ter aarde bestelling van het overschot van Boy Ecury 1947 6 stukken + 2 kopieën
 2. Bidprentje voor het ter aarde bestelling van Boy Ecury 1947 10 stukken
 3. Rede door J.K. Zepp-Lampe 1947 1 stuk
 4. Rede door Federico Franco, consul van Colombia op Aruba 1947 2 stukken
 5. Grafrede van P.F. van Bemmel, oud-chef van de af. Organisatie v/h Stafkwartier van de Ned. Binnenl. Strijdkrachten 1947 3 stukken + 1 kopie
 6. Verzameling van foto's van de ter aarde bestelling van Boy Ecury 1947 11 stukken
 7. Verzameling van negatieven van de ter aarde bestelling van Boy Ecury 1947 52 stukken
 8. Rouwtelegrammen en brieven aan de familie Ecury 1947 22 stukken
 9. Nederlandse vlag die het kist van Boy Ecury bedekte tijdens het ter aarde bestelling 1947 1 stuk
 10. Brief van H.J. Suermondt, Oudst Aanwezend Zeeofficier Curacao Kapitein-Luitenant ter Zee, aan S.N. Ecury over het schenken van het vlag waarmee de kist van Boy bedekt was 1947 1 stuk
3.5.3 Muziek Arrangement "In Memoriam" voor Boy Ecury
 1. Brief van S.N. Ecury aan W.H. Hoyer te Curacao 1946 1 stuk
 2. "Marcha Funebere." La Prensa, 28 januari 1947, p. 2. 1 stuk
 3. Correspondentie tussen Dhr. Palm en S.N. Ecury i.v.m. het muziekarrangement voor Boy Ecury 1947 2 stukken
 4. Bladmuziek "'In Memoriam' Ded: al heroe Segundo Ecury", door W.M. Hoyer 1 stuk
 5. 28 (muziek) arrangementen 'In Memoriam' voor Boy Ecury 28 stukken
4. Herdenking Boy Ecury
4.1 Het Boy Ecury Monument
4.1.1 Aankondiging, Onthulling, & Overdracht
4.1.1.1 Publicaties
 1. "In Memoriam SJA Ecury." De Zwerver, 15 juli 1949, p. 4. 2 stukken
 2. "Uitnodiging." La Union, 20 oktober 1949, p. 4. 1 stuk
 3. "Uitnoodiging." La Prensa, 21 oktober 1949, p. 4. 1 stuk
 4. "Uitnodiging." Amigoe di Curacao, 22 oktober 1949, p. 2. 1 stuk
 5. "Uitnodiging voor aanwezigheid bij de onthulling van het monument ter ere van Boy Ecury." Beurs- en Nieuwsberichten, 22 Oktober 1949, p. 4. 1 stuk
 6. "Het monument voor Boy Ecury." Beurs- en Nieuwsberichten, 27 Oktober 1949, p. 3. 1 stuk
 7. "Uitnodiging." La Cruz, 27 Oktober 1949, p. 2. 3 stukken
 8. "Standbeeld Boy Ecury." Amigoe di Curaçao, 29 Oktober 1949, p. 3. 1 stuk
 9. "Uitnoodiging." La Prensa, 29 oktober 1949, p. 3. 1 stuk
 10. 152. "Uitnodiging voor aanwezigheid bij de onthulling van het monument ter ere van Boy Ecury." Beurs- en Nieuwsberichten, 29 Oktober 1949, p. 4. 1 stuk
 11. "Uitnodiging." La Cruz, 3 November 1949. 2 stukken
 12. "Uitnodiging." Amigoe di Curacao, 4 November 1949, p. 7. 2 stukken
 13. Tekst door H.O. Booi, "Na Memoria di Boy Ecury" 1949 3 stukken
 14. "Boy Ecury monument symbool van Arubaans verzet tegen onderdrukking van recht en rechtvaardigheid," Amigoe di Curacao, 7 November 1949, p. 1-2. 2 stukken
 15. "Rede bij de onthulling van Boy Ecury op 5 November." La Prensa, 08 November 1949, p. 4.; "Rede van de Heer Godfried Croes, voorzitter van het Comite Oorlogsheld Ecury." p. 4. 2 stukken
 16. "Monumento di Boy Ecury ta simbolo di oposicion Arubana contra opresion di derecho y husticia." La Cruz, 17 November 1949, p. 1-2. 2 stukken
 17. "Aruban war hero honored at ceremony/ Boy Ecury is honored with Oranjestad statue." Aruba Esso News, 25 November 1949. - stukken
 18. "Boy Ecury Film." Amigoe di Curaçao, 23 Maart 1950. 1 stuk
 19. Schoot, Jos van der. "Verzetsstrijder en oud-leerling Boy Ecury." De Klaroen. 20 Mei 1950, p. 172-173. 2 stukken
 20. "Aruba honra a su heroe." Horizontes, Juni 1950, p. 77; 79. 1 stuk + 1 kopie
 21. "Aan onze gevallen oud-leerlingen. Monument van Boy Ecury op het Boy Ecuryplein te Oranjestad, Aruba." Saint Louis Contact, 10 Mei 1955. p. 1; 60-61. 1 stuk
4.1.1.2 De Onthulling en Overdracht op 5 November 1949
 1. 164. Uitnodiging van Het Comite Oorlogsheld Ecury voor de onthulling van het monument voor Boy 1949 8 stukken
 2. Programma Onthulling en Overdacht van het monument voor Boy aan het plantsoen bij de L.G. Smith Boulevard ten Z.O. van de Juliana School 1949 4 stukken
 3. Rede door Godfried Croes, voorzitter van de "Comite Oorlogsheld Boy Ecury", ter gelegenheid van de onthullen van het monument voor Boy Ecury 1949 3 stukken + 2 kopieen
 4. Rede door Rudi (van Haaren), ter gelegenheid van de onthullen van het monument voor Boy Ecury 1949 3 stukken
 5. Lijst van personen en entiteiten die kransen stuurden ter gelegenheid van de inauguratie van het standbeeld van Boy 1949 1 stuk
 6. Dankkaarten van de famie Ecury voor belangstellingen en bloemenhuldes ter gelegenheid van de onthulling van het monument voor Boy Ecury 1949 4 stukken
 7. Telegrammen gestuurd naar de familie Ecury ter gelegenheid van de onthullen van het monument van Boy Ecury 1949 4 stukken
4.1.1.3 Foto's
 1. Fotos van de onthulling en overdracht van de monument voor Boy Ecury 1949 2 stukken
 2. Album met fotos van de onthulling en overdracht van de monument voor Boy Ecury 1949 1 deel
4.1.2 1954, Herdenking 10 jaar na de dood van S.J.A. Ecury bij het monument
4.1.2.1 Publicaties
 1. "Boy Ecury wordt zaterdag herdacht. Parade en kranslegging voor het standbeeld." Beurs- en Nieuwsberichen, 3 November 1954, p. 8. 1 stuk
 2. "Boy Ecury wordt herdacht." Amigoe di Curacao, 4 November 1954. 2 stukken
 3. "In Memoriam Boy Ecury." Beurs- en Nieuwsberichten, 6 November 1954. 1 stuk
 4. "Boy Ecury ceremony today." The Local, 6 November 1954, p. 2. 1 stuk
 5. "Held Ecury herdacht tijdens plechtigheid." & "Ridder Boy Ecury." De Arubaanse Courant, 6 November 1954, p. 1. 3 stukken
 6. "Boy Ecury herdacht." Amigoe di Curaçao, 8 November 1954, p. 5. 4 stukken
 7. "Tien jaar geleden gaf Boy Ecury zijn leven. Arubaanse verzetsheld werd door korte doch indrukwekkende plechtigheid herdacht." Beurs- en Nieuwsberichten, 8 November 1954. 2 stukken (1 stuk is een vertaling)
 8. "Conmemoracion di Boy Ecury." La Union, 12 November 1954, p. 1. 1 stuk
 9. ""Boy Ecury" Honored. "There's no place for a traitor in my father's house."" The Local, 13 November 1954, p. 1. 1 stuk
 10. Verzameling knipsels over de herdenking van Boy Ecury 1954 - stukken
4.1.2.2 Overige Documentatie
 1. Herdenkingsuitnodiging van de Gezaghebber van Aruba 1954 1 stuk
 2. Album "Dulce et decorum est pro patria mori! En conmemoracion del decimo aniversario de la muerte de SJA Boy Ecury 1954 - Album conmemoretivo al cumplirse el decimo aniversario de la muerte de SJA Boy Ecury 1944 - 6 de noviembre - 1954" 1954 1 deel
4.1.3 Overige Herdenkingen bij het monument
4.1.3.1 Publicaties
 1. "Boy Ecury Herdacht." Amigoe di Curacao, 6 November 1957. 1 stuk
 2. Verzameling van krantenknipsels over de herdenking van Boy Ecury 1958 - stukken
 3. "Awe ta 49 ana pasa cu Boy Ecury a duna su bida." Bon Dia Aruba, 06 November 1993. 2 stukken
 4. "Verkenners eren Boy Ecury." Publicatie onbekend, 1993. 1 stuk
4.1.3.2 Overige documentatie
 1. Programma van de installatie van de "S.J.A. Boy Ecury Aruba" en voor het zetten van kransen op de Boy Ecuryplein 1993 4 stukken
 2. Uitnodiging voor de installatie van de "S.J.A. Boy Ecury Aruba" 1993 1 stuk
 3. Rede door Poppy Schouten ter gelegenheid van de 49ste herdenking van het tot aarde bestelling van S.J.A. Ecury 1993 3 stukken
 4. Rede door A. Schouten-Ecury 1993 1 stuk
 5. Das van de "S.J.A. Boy Ecury Aruba-Groep" 1993 1 stuk
4.1.4 Leden Koninklijke Familie bezoeken het monument
4.1.4.1 Prins Bernhard
Publicaties
 1. Verzameling van krantenknipsels omtrent het bezoek in 1950 van Prins Bernhard o.a. aan het monument toegekent aan Boy Ecury 21 stukken
Overige
 1. Envelop die het lint bevatte dat gepaard ging met de krans van bloemen dat Prins Bernhard bij de monument van Boy Ecury legde 1950 1 stuk
 2. Het lint dat gepaard ging met de krans van bloemen dat Prins Bernhard bij de monument van Boy Ecury legde 1950 1 stuk
4.1.4.2 Prins Willem Alexander
Publicaties
 1. "His Royal Highness Crown Prince Willem Alexander on one day visit to Aruba." The News, 20 april 2001. 4 stukken
 2. "Prins Willem Alexander a cautiva tur hende pa su simpleza y su interes pa topa cu hendenan di Aruba." Bon Dia Aruba, 21 april 2001, p. A2. 1 stuk
4.1.5 Overige Stukken over het Monument van S.J.A. Ecury
4.1.5.1 Publicaties
 1. Verzameling van krantenknipsels over het onderhoud van het Boy Ecury monument 2 stukken
 2. Verzameling van krantenartikelen omtrent het controverse i.v.m. het Anne Frank standbeeld 3 stukken
  N.B. Zie ook: 186. "Kaayman den plantsoen di Boy Ecury." Arubaanse Courant, 5 November 1958.
4.1.5.2 Correspondentie
 1. Correspondentie tussen de Lions Club Aruba en het Bestuurscollege i.v.m. het Boy Ecury monument 1955 1 stuk
 2. Correspondentie tussen S.N. Ecury aan Don. O. Marugg van de Lions Club Aruba i.v.m. het Boy Ecury monument 1957 2 stukken
4.1.5.3 Overige documentatie over het Boy Ecury monument
 1. A3 vellen met o.a. foto's en tekst over Boy Ecury 3 stukken
4.2 Postuum Onderscheiding Boy Ecury
 1. "Boy Ecury posthuum onderscheiden." Amigoe, 1984. 2 stukken
  N.B. Zie ook: 177. "Ridder Boy Ecury." De Arubaanse Courant, 6 November 1954, p. 1.
4.3 Postzegel Boy Ecury
 1. Verzameling krantenknipsels over de postzegel van Boy Ecury 2002 2 stukken
 2. Envelop van de "Eerste dag van uitgifte/First day of issue" en collectie originele postzegels 2002 4 stukken + 2 kopieën
 3. Beschrijving van het onwerp van de " War Stamps 2002" 1 stuk
  N.B. Zie ook: de schenking van Stan Kuiperi i.v.m. het Archiefproject Boy Ecury 2018
4.4 Boeken, films, en theaterstukken over Boy Ecury
4.4.1 Documentaire Boy Ecury (Reg. Ted Schouten)
 1. Jovadesch. "Graven naar de lotgevallen van de verzetstrijder Boy Ecury." & "Boy Ecury wist dar er in het huis van zijn vader geen plaats was voor een verrader." Kerstkrant Amigoe, 1983. p. 17. 1 stuk
4.4.2 Boek: "Boy Ecury, Een Antilliaanse jongen in het verzet" (door Ted Schouten)
 1. "Boy, een antilliaanse jongen in het Nederlands verzet." Ñapa, 1 November 1985, p. 1; 8-9. 2 stukken
 2. Vaders, Hans. "Boy Ecury, een Antilliaanse jongen in het verzet "In het geweer tegen onrecht"." 1 stuk
 3. Bol.com, Kopie van pagina: 'Boy Ecury', Ted Schouten, Digitaal boek. 1 stuk
4.4.3 Film: 'Boy Ecury' (Reg. Frans Weisz)
 1. "Boek en film over Boy Ecury." Amigoe, 28 Maart 2003, p. 1; 5. 2 stukken
 2. "4000 persona a mira "Boy Ecury"." DIARIO, 24 Okober 2005, p. 6. 1 stuk
 3. "Premiere pelicula di Boy Ecury." Focus, p. 22. 1 deel
4.4.4 Theaterstuk: "E Sonrisa di Max" (door Oslin J. Boekhoudt)
 1. Manuscript van "E Sonrisa di Max" door Oslin Boekhoudt 1 stuk
 2. Folder van Mascaruba voor de presentatie van de theaterstuk "E Sonrisa di Max" door Chin J. Boekhoudt 2002 1 stuk
4.5 Comite Oorlogsheld Boy Ecury
4.5.1 Publicaties
 1. "Comite Heroe de Guerra Ecury." La Prensa, 23 Oktober 1945, p. 3. 7 stukken
 2. "Antifona Heroica." La Prensa, 9 Januari 1947, p. 7. 4 stukken
 3. "Ter Ere van Boy Ecury." Amigoe di Curacao, 27 December 1945, p. 2. 2 stukken
 4. "Het is een Groot Volk dat zijn Helden Eert!" Amigoe di Curaçao, 31 Maart 1947, Artikel, p. 3. 2 stukken
 5. Verzameling van krantenknipsels gerelateerd aan het Comite Oorlogsheld Boy Ecury 4 stukken
4.5.2 Overige Documentatie van de Comite Oorlogsheld S.J.A. Ecury
 1. Publicatie boekje Comite Oorlogsheld Ecury 3 stukken + 1 kopie
 2. Loterij ten bate van het Comite Oorlogsheld Ecury Aruba, N.W.I. 1948 1 stuk
4.6 Het Bezoek van W.L. Zalsman (verzetsvriend van Boy Ecury) op Aruba
 1. 224. Verzameling van krantenknipsels over het bezoek van W.L. Zalsman op Aruba 1950 4 stukken
4.7 Verkennerstroep Boy Ecury (Curacao)
 1. Foto album: 'Aan de ouders, broers en zusters van Boy Ecury. Aangeboden door de verkenners van de Boy Ecurytroep, Sta. Maria, Curaçao' 1961 1 deel
 2. Foto's van de Boy Ecury Troep 1961 2 stukken
4.8 Overige Herdenking en Eren van Boy Ecury
4.8.1 Publicaties
 1. "Encomiable Idea." La Prensa, 13 November 1945, p. 3-4. 3 stukken
 2. "Groot is een volk dat zijn helden eert." De Knalpot, April/Mei 1947, p. 6. 5 stukken
 3. "Boy Ecury." Gydelcra Revista Social y Deportiva, Oktober 1945, p. 19. 1 deel
 4. "Aniversario di Nacementoe di Boy Ecury - Heroe Arubiano" & "Calender di Mision Catolico di Curacao 1947 April, 23. Observacion: Aniversario di nacementoe di Boy Ecury" La Cruz, 23 April 1947, p. 6. 1 stuk
 5. "Boy Ecury Stierf Daar." Amigoe di Curaçao, 19 Mei 1947, p. 2. (artikel geknipt) 1 stuk
 6. "Boy Ecury op de Erelijst." La Prensa, 3 November 1949, p. 4. 1 stuk
 7. Goslinga. "Boy Ecury op de […]" Beurs- en Nieuwsberichten, 3 November 1949, p. 2. 1 stuk
 8. "Boy Ecury. Briefkaartje uit 't Westend." Rooms Leven, 4 Februari 1950, p. 2. 1 stuk
 9. "A La Memoria del Teniente George S.L. Maduro." La Prensa, 27 November 1951. 1 stuk
 10. Groen, Janny. "Arubaan Boy bestreed in Oisterwijk de Duitsers." Volkskrant, 20 April 2001. 2 stukken + 1 kopie
 11. Havelaar, Marjanne. "Arubaan Boy Ecury bestreed in Oisterwijk de Duitsers" 30-04/01-05-2006, p. 15. 1 kopie
 12. "Ken tabata Boy Ecury?" DIARIO, 23 April 2008, p. 34. 1 kopie
 13. "Extra aandacht herdenking Boy Ecury in Nederland." 3 Mei 2011. 1 kopie
 14. "Boy Ecury herdacht in Amsterdam." Amigoe, Mei 2011. 1 stuk
 15. "Een model koninkrijksburger." Bron onbekend, p. 22-23. 1 stuk
  N.B. Zie ook: 194. Arubaansche Courant, 5 Mei 1951. knipsel
4.8.2 Overige Documenten
 1. Album met verzameling krantenknipsels en andere documentatie over S.J.A. Ecury 1945-1949 1 deel
 2. Rede gesproken door Poppy Schouten bij de 50 jarige herdenking van de fussilering van S.J.A. Ecury op de Waalsdorpervlakte te Scheveningen 1994 1 stuk
 3. Rede over S.J.A. Ecury voor de studenten van de St. Jozef MAVO te Willemstad 1995 2 stukken
 4. In Memoriam S.J.A. Ecury 1 stuk
 5. Brief van R.R. Hernandez, directeur van het Archivo Nacional Aruba, aan P. Schouten-Ecury omtrent een bruikleen overeenkomst voor het Arubaanse vlag die het kist van Boy Ecury had gedekt tijdens zijn begrafenis 2001 1 stuk
 6. Wanke, Eno Theodoro. "Na Memorya di Boy Ecury." Bron onbekend, p. 28-29. 9 stukken
 7. Tekst over het leven van S.J.A. Ecury 1 stuk
5. Aanverwanten Boy Ecury
5.1 Algemene Stukken betreffende de familie Ecury
5.1.1 Publicaties
 1. "Journalistiek Leven in Curaçao. 5. 1883. 19. El Ensayo. Uitgever-redacteur o.a. Guillermo Ernst." Amigoe di Curacao, 8 Maart 1944, p. 4. 1 stuk
 2. "Moeder van Boy." Bron onbekend. 1 stuk
 3. Verzameling van kranten met artikelen omtrent de Gouden Bruiloft van S.N. Ecury en A.P.W. Ernst 1961 4 stukken
5.1.2 Overige Documentatie
 1. Brief van S.N. Ecury aan 'Señor Director de "Ultimos Noticias" te Caracas Venezuela 1958 1 stuk + 1 kopie
 2. Communiekaartje Vincent Emile en Nora Charlotte de Windt, te Curaçao 1962
 3. Kaart van de Kanselarij der Nederlandse Orden 1 stuk
  N.B. dit is bewaard in het archief Ecury, maar het is niet duidelijk tot wie dit toegekend was. Het is ondertekend door J.A. van Zelm van Eldik, die Secretaris van de Kanselerij was gedurende de periode 1948-1977
  N.B. Zie ook: 66. Souvenir, p. 34-35.
5.2 Segundo Nicasio Ecury (1888-1967)
Betreft zijn bedrijfsleven, politieke benoemingen, en stukken gerelateerd aan de Sociedad Bolivariana van Aruba, waar hij gedurende een periode president was.
5.2.1 Publicaties
 1. Verzameling van krantenknipsels omtrent S.N. Ecury 1945-1953 32 stukken
 2. "La Sociedad Bolivariana en Aruba." La Prensa, 30 Oktober 1944. 3 stukken
 3. "La Inauguracion del Edificio de la Sociedad Bolivariana de Aruba." La Prensa, 20 December 1944, p. 3. 2 stukken
 4. "La Inauguracion del Edificio de la Sociedad Bolivariana de Aruba." La Prensa, 22 December 1944, p. 2. 4 stukken
 5. "Los Esposos Ecury-Ernst en Bogota." La Prensa, 8 Mei 1945, p. 2-3. 4 stukken
  N.B. zie ook: 66. Souvenir. p. 38-39; 65
5.2.2 Overige documenten
 1. Verklaring ondergetekend door Pedro Revollo van "El Centro Bolivariano del Atlantico" over de uitreiking van de "Diploma de Miembro Honorario" aan S.N. Ecury 1945 1 stuk
 2. Brief van Luis Felipe Fonseca, Secretario Sociedad Bolivariana te Colombia, aan S. N. Ecury 1945 1 stuk
 3. Folder "Concurso Interamericano Simon Bolivar 1945-1946" 1945 1 stuk
 4. Kaartje met foto van een kerkdienst uitgedragen door Alfonso Zawadzky in het St. Fransiscuskerk te Cali 1945 1 stuk
 5. Foto's 5 stukken
 6. Foto Album 1 deel
5.3 Livia Tatiana Ornimia "Mimi" Ecury (1920-1991)
5.3.1 Publicaties
 1. "Rehabilitation for alcohol and drug problems now possible on Aruba." 4 Oktober 1993. 1 stuk
 2. "Aruba heeft eindelijk zijn Rehabilitatiekliniek." Amigoe/Ñapa, 9 Oktober 1993, p. 4. 1 stuk
 3. Verzameling van krantenknipsels omtrent de postzegels van 'bekende vrouwen van Aruba' en van Mimi Ecury 1996 6 stukken
5.3.2 Overige documenten
 1. R.K. Kweekschool voor Onderwijzeressen, Verslag over gedrag Vlijt en Vorderingen van S. Ecury, Leerlinge van de 1e Cursus, Gedurende de maand Mei 1 stuk
 2. Praktijk-Rapportenboekje leerling-verplegende van L.T.O. Ecury te Onze Lieve Vrouwen Gasthuis te Amsterdam 1949-1959 1 deel
 3. Brief van Michael F. Croes, directeur van de Posterijen Aruba, aan. Poppy Schouten-Ecury omtrent de gedenkkaart van de postzegelcollectie van de "bekende vrouwen van Aruba" 1996 2 stukken
 4. Gedenkkaart van de postzegelcollectie van de "bekende vrouwen van Aruba" 1996 2 stukken
 5. Foto van het originele tekening van de postzegel van Mimi Ecury 1996 1 stuk
5.3 Ted Schouten (1955-heden)
 1. Verzameling kranten (knipsels) omtrent Ted en familie Schouten-Ecury 1950-2007 4 stukken
 2. Doopkaartje van Anthonie Petrus Secundo Schouten te Aruba 1950 2 stukken
 3. Communiekaartje Antonius Petrus Secundo Schouten te Suriname 1958 7 stukken
 4. Verzameling van foto's van Ted en familie Schouten-Ecury 81 stukken
 5. Correspondentie tussen leden van de familie Schouten-Ecury te Aruba, Indonesie en Nederland 1950-1957 3 stukken
5.4 Huize Ecury (Schelpstraat 40-42, Oranjestad, Aruba)
 1. "Ontwerp van Stan Kuiperi. Monumentenzegels bij postkantoren te koop." Bron onbekend, 18 Februari 1995. 1 stuk
 2. "Edificionan Ecury, Schelpstraat 40-44 y J.G. Emanstraat 14-22." Solo di Pueblo (Corant Paseo Monumental), 8 September 2006, p. 35. 1 stuk
 3. Foto van deuren en ramen van de gerenoveerde Huize Ecury 1 stuk
 4. Koperen gong in de vorm van een paardenhoofd van de "Huize Ecury" 1 stuk
6. Overige Stukken
6.1 Publicaties en documentatie op Aruba rond de Oorlogstijd
6.1.1 Publicaties
 1. "Aruba Hulp-Fonds voor Nederland." Aruba Post, 2 Maart 1945, p. 1. 1 stuk
 2. Amigoe di Curaçao, 29 Februari 1944, 61ste Jaargang No. 4144. 1 stuk
 3. Amigoe di Curacao, 2 Maart 1944, 61ste Jaargang No. 4146. 1 stuk
 4. Amigoe di Curaçao, 3 Maart 1944, 61ste Jaargang No. 4147. 1 stuk
 5. Amigoe di Curacao, 6 Maart 1944, 61ste Jaargang, No. 4149. 1 stuk
 6. Amigoe di Curacao, 7 Maart 1944, 61ste Jaargang No. 4150. 1 stuk
 7. Curacao: Weekblad voor de Staatkundige Economische en Cultureele Belangen van het Gebiedsdeel Curaçao, No. 36, 12 Augustus 1944, 6e Jaargang. 1 stuk
 8. Curacao: Weekblad voor de Staatkundige Economische en Cultureele Belangen van het Gebiedsdeel Curaçao, No. 3, 23 December 1944, 7e Jaargang. 1 stuk
 9. Neerlandia, Oktober 1943, 3e Jaargang. 1 deel
 10. La Prensa, 9 Oktober 1946, Año XVI, No. 4829. 1 stuk 6.1.1 Overige documentatie
 11. Openbare Bekendmaking voor een verduisteringsoefening op het eiland Aruba 1939 1 stuk
 12. Proclamatie: Van den 26sten Februari 1944, Aan de Bevolking van het Staatsdeel Curacao. Door de Gouverneur van Curacao, P. Kasteel (betreft het verwachtte bezoek van Prinses Juliana), gepubliceerd in Nederlands, Papiamento, Engels, en Spaans 1 stuk
 13. Foto van Prinses Juliana tijdens haar bezoek op Aruba 1944 1 stuk
6.2 Monument Gedenkplaat voor Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog, Oranjestad, Aruba
6.2.1 Publicaties
 1. Verzameling van krantenknipsels omtrent de herdenking bij de gedenkplaat voor Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog te Oranjestad 1957 - stukken
 2. Verzameling van krantenknipsels omtrent de herdenking bij de gedenkplaat voor Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog te Oranjestad 1958 - stukken
 3. Verzameling van krantenknipsels omtrent de herdenking bij de gedenkplaat voor Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog te Oranjestad 1959 - stukken
 4. Bastiaanse-Den Beste, Bep. "Dodenherdenking." Amigoe, 6 Mei 2002. 1 stuk
 5. "Ceremonia protocolar relaciona cu esnan cu a duna nan bida pa libertad." Bron onbekend. 1 stuk
  N.B. Zie: 96. "Monumento pa victimanan di Gera." La Cruz, 2 April 1947, p. 2. 6.2.2 Overige Documentatie
 6. Uitnodiging van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Aruba voor het bijwonen van de onthulling van een gedenkplaat voor de gedurende de tweede Wereldoorlog gevallenen van de Nederlandse Antillen op 4 Mei. 1957 1 stuk
 7. Uitnodiging van het Bestuurscollege van het Eilandgebied Aruba aan de Heer en Mevrouw Nicasio Segundo Ecury voor het bijwonen van de herdenking van de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog op 3 mei bij de Willem III toren te Oranjestad 1958 1 stuk
 8. Programa en toespraak van de Gezaghebber, F.J.C. Beaujon, ter gelegenheid van de herdenking der gevallenen in de Tweede Wereldoorlog 1960 2 stukken
 9. Toespraak van de Gezaghebber O.S. Henriquez ter gelegenheid van de dodenherdenking 1966 1 stuk
6.2.3 Foto's
 1. Verzameling van foto's van herdenkingen en kransleggingen bij de gedenkplaat voor de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog te Oranjestad 4 stukken
6.3 Monument Gedenkteken voor Gevallenen Gedurende de Tweede Wereldoorlog, Willemstad, Curacao
6.3.1 Publicaties
 1. "Gedenkteken voor de Gevallenen." Beurs- en Nieuwsberichten, 12 Maart 1948, p. 7. 1 stuk
 2. Verzameling van krantenknipsels omtrent de herdenking bij het gedenkplaat voor Gevallenen van de Tweede Wereldoorlog te Willemstad 1957 - stukken
6.4 Stichting 1940-1945
6.4.1 Publicaties
 1. "De Stichting 1940-1945 heeft veel geld nodig." Beurs- en Nieuwsberichten, 23 April 1955, p. 1. 3 stukken
 2. "De Stichting '40-'45 zorgt voor de nabestaanden van tijdens de tweede Wereldoorlog in Nederland gevallen verzetsstrijders. Veel geld is nodig de Stichting haar werkzaamheden te kunnen laten uitvoeren; Aruba zal echter niet achterblijven." & "Boy Ecury gaf zijn leven; Wat geeft gij?", Arubaansche Courant, 23 April 1955. 3 stukken
6.5 Comite Oranjehotel
6.5.1 Publicaties
 1. Gedenkboek van het Oranje Hotel: Onze gevallen verzetshelden, Celmuren spreken, Gevangenen getuigen. E.P. Weber, 2e Druk, N.V. Roman- Boek- en Kunsthandel, H. Nelissen, Amsterdam, 1947. 1 deel
 2. Cel 60I: Drieenveertig herdenkingen in het Oranjehotel te Scheveningen 1946-1988, Stichting Oranjehotel, 1988. 1 stuk
 3. ""Oranjehotel" houdt weer reünie." Het Binnenhof, 21 Augustus 1951; Telegram van Poppy Ecury en Theo Schouten aan familie Ecury te Oranjestad 1951 1 stuk
6.5.2 Correspondentie
 1. Brief van het Comite "Oranje-Hotel" aan de familie Ecury 1947 2 stukken
 2. Kaartje van het Comite Oranjehotel gestuurd aan de familie Ecury omtrent toestemming voor een verzoek tot een bezoek aan de dodencel 601 1950 1 stuk
 3. Dankkaart van de Comite Oranjehotel aan S.N. Ecury Kaartje 1 stuk
6.6 Overige documentatie van Nederland, Aruba en de Antillen gedurende de Tweede Wereldoorlog
6.6.1 Publicaties
 1. "Wat wij niet mogen vergeten. Van de 34.313 naar Sobibor vervoerde Nederlandsche Joden keerden er slechts 19 weer." Bron onbekend. 1 stuk
 2. "Beiaard De Vier Koningskinderen plechtig ingeluid. Ontroerend was het aanluiden der klokken gewijd aan Curacaose figuren. Een groot aantal belangstellenden genoot van de voor Curacao nieuwe kunst. De bejaard in de klokke-erker is een unieke plaatsing." Beurs- en Nieuwsberichten, 13 Augustus 1951; met kaartjes 5 stukken
 3. "Hitler Verjaart!" Bron onbekend. 1 stuk
 4. Verzameling krantenknipsels omtrent de herdenking van 50 jaar bevrijding na de Tweede Wereldoorlog 1995 2 stukken
6.6.2 Overige Documentatie
 1. Hernandez, Raymond R. "Aruba y su participacion den Segunda Guerra Mundial y su contribucion na liberacion di Hulanda." Archivo Historico Nacional, April 1995. 1 stuk
 2. Kopie van fotos van de "Pedernales" 1 stuk
 3. Kaart van Den Haag (met een pijl dat naar de Waalsdorpervlakte wijst) 1 stuk
7. Kranten, krantenknipsels en andere documentatie verzameld door de familie Ecury
7.1 Overige Publicaties
 1. Verzameling van kranten 1947 7 stukken
 2. Ingezonden brieven in Nos Lucha, 5 Maart 1947. 2 stukken
 3. Amigoe di Curacao. 11 Maart 1948, 65ste Jaargang, No. 5374. 1 stuk
 4. Elseviers Weekblad, 11 November 1950, p. 27-30. 1 stuk
 5. Verzameling krantenknipsels over een expositie van schilder Mulder 1955 2 stukken
 6. Verzameling van kranten 1961 2 stukken
 7. "De kindervlucht van de K.L.M. naar Indie." Bron onbekend. 1 stuk
 8. Branding. Datum onbekend. 1 stuk
 9. Oost en West. Datum onbekend. 1 stuk
 10. Het Nieuwsblad van het Zuiden. Datum onbekend. 1 stuk
 11. Verzameling van kranten waarvan de naam en de datum onbekend zijn 2 stukken
7.2 Overige Stukken
 1. Permanent Mission of the Kingdom of the Netherloands to the United Nations. "Adress by Mr. Hans van den Broek, Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands to the 45th Session of the General Assembly of the United Nations." 26 September 1990. 1 stuk
 2. Overlijdenskaart voor Harry Moerenburg van Annie Moerenburg en kinderen 2008 1 stuk
 3. Hildebrand, A.D, en Gerard van Seumeren. Op Reis. Amsterdam: N.V. Nederlandse Spoorwegen, Afdeling Pers en Publiciteit. 1 deel
 4. Briefkaart van de hydro-ontzwavelingscomplex van de Lago Oil and Transport Company, LTD., te Aruba 1 stuk


Notes:
Segundo Jorge Adelberto (Boy) Ecury werd op 23 april 1922 geboren in Oranjestad (Aruba). Samen met enkele bekenden uit Curacao raakte hij al vroeg bij het verzet betrokken. Hoewel zij in het Papiamento communiceerden, werd het in Tilburg te gevaarlijk voor Boy Ecury in 1942. Hij dook onder op verschillende adressen in Oisterwijk, Delft en Rotterdam en sloot zich aan bij een verzetsgroep in Oisterwijk. Eind 1944 sloot hij zich aan bij een knokploeg in Den Haag. Op zondag 5 november 1944 werd Boy Ecury op straat gearresteerd terwijl hij vuurwapens op zak had. De volgende dag werd hij op de Waalsdorpervlakte gefusilleerd. In 1947 werd zijn stoffelijk overschot met militaire eer op Aruba herbegraven.

Part of these collections:License/rights/reuse information:
In Copyright

Download this item

See also: Metadata: XML, JSON
Full item record: Internet Archive

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/bira partner: Tuma contacto cu nos!