Coleccion Aruba > Browse/Search > Koloniaal Archief van Aruba 1816-1939 (1945) > Browse/Search
Koloniaal Archief van Aruba 1816-1939 (1945)

Archief van de Commandeurs en Gezaghebbers van Aruba in het koloniale tijdperk 1816-1939 (1945). Onderdeel van de digitale collectie van Archivo Nacional Aruba.

Archivo Nacional Aruba's digital collection is part of the Aruba Collection (Coleccion Aruba) - the documentary heritage portal for the island nation of Aruba. For more information visit the about tab: More Werkmethode (Nederlands)
Alle items in deze collectie zijn 'full-text' doorzoekbaar gemaakt. Om dit te doen wordt er gebruik gemaakt van het programma Transkribus waarmee een door kunstmatige intelligentie aangedreven Handgeschreven Tekstherkenningsmodel wordt toegepast. Dit levert nog geen (grammaticaal) perfecte teksten op, maar zorgt er voor dat een grote verzameling documenten snel doorzocht kan worden op "trefwoorden", zoals (plaats) namen.

Work Method (English)
All items in this collection have been made 'full-text' searchable. This is made possible with the use of the Transkribus program, which enables the application of an artificial intelligence-driven Handwritten Text Recognition model. This does not result in (grammatically) perfect texts, but ensures that a large collection of documents can be quickly searched for "keywords", such as (place) names. 


Referenties/ Citation:
Archivo Nacional Aruba. [naam van het archief]. [Inventarisnummer 0000]. [URL]. Geraadpleegd op: [dag-maand-jaar].

voorbeeld/ example: Archivo Nacional Aruba. Archief van de Commandeurs en Gezaghebbers van Aruba in het koloniale tijdperk, 1816-1939 (1945). Inventarisnummer 0842. https://archive.org/details/ANA-DIG-KOL-INV-0842. Geraadpleegd op: 20-07-2022Inhoudsopgave / Table of contents: 

inventarisnummer 1: Rekwesten aan de Commandeur, 1816-1839
inventarisnummer 2: Rekwesten aan de Commandeur, 1840-1848
inventarisnummer 3: Register van rekeningen van het ontvangerskantoor, 1824-1840
inventarisnummer 4: Register van ondertrouw, 1825-1839
inventarisnummer 5: Register van ontvangen brieven van der Raad controleur, hoofdontvanger, secretaris en ambtenaren, 1827-1839
inventarisnummer 6: Register van ingeklaarde goederen van zeeschepen, 1839-1848
inventarisnummer 7: Register van ingekomen beschikkingen (dispositien) en missiven van de Gouverneur van de Kolonie Curacao, 1844-1853
inventarisnummer 8: Register betreffende betaalde belastingen op slaven, 1845-1860
inventarisnummer 9: Register van verzonden missiven (brieven), 1845-1853
inventarisnummer 10: Instructie voor den ontvanger op Aruba, 1824
inventarisnummer 11: Stukken van algemene aard, 1825-1848
inventarisnummer 12: Rekeningsboek van het eiland Aruba, 1835-1839
inventarisnummer 13: Rekeningsboek van het eiland Aruba, 1840-1843
inventarisnummer 14: Rekeningsboek van het eiland Aruba, (1846) 1847-1851
inventarisnummer 15: Kasboek, 1837-1841
inventarisnummer 16: Kasboek, 1841-1845
inventarisnummer 17: Rekeningsboek van etablissement Socotora, 1840-1856
inventarisnummer 18: Facturenboek van verscheepte artikelen van de Kolonie Curacao naar het bestuur van Aruba, 1840-1846
inventarisnummer 19: Correspondentie met de administrateur van Financien, 1840-1846
inventarisnummer 20: Register van ingekomen en uitgaande brieven, 1848-1849
inventarisnummer 32: Register van ingekomen beschikkingen (dispositien) en missiven van de Gouverneur van de Kolonie Curacao, 1854-1858
inventarisnummer 33: Register van ingekomen beschikkingen (dispositien) en missiven van de Gouverneur van de Kolonie Curacao, 1858-1862
inventarisnummer 34: Register van ingekomen beschikkingen (dispositien) en missiven van de Gouverneur van de Kolonie Curacao, 1863
inventarisnummer 42: Register van uitgaande brieven, 1854-1858
inventarisnummer 43: Register van uitgaande brieven, 1859-1863
inventarisnummer 44: Register van ingekomen brieven, 1859-1863
inventarisnummer 48: Register van ontvangen brieven van de administratie van Financien te Curacao, 1859-1863
inventarisnummer 63: Journaal van de Gezaghebber van Aruba, 1848-1854
inventarisnummer 64: Journaal van de Gezaghebber van Aruba, 1854-1859
inventarisnummer 65: Journaal van de Gezaghebber van Aruba, 1860-1871
inventarisnummer 72: Journaal van de Gezaghebber van Aruba, 1900-1906
inventarisnummer 79: Brievenboek van ontvangen brieven van algemene aard, 1851-1858
inventarisnummer 80: Brievenboek van ontvangen brieven van algemene aard, 1859
inventarisnummer 81: Brievenboek van ontvangen brieven van algemene aard, 1860
inventarisnummer 82: Brievenboek van ontvangen brieven van algemene aard, 1861
inventarisnummer 83: Brievenboek van ontvangen brieven van algemene aard, 1862
inventarisnummer 84: Brievenboek van ontvangen brieven van algemene aard, 1863
inventarisnummer 134: Brievenboek van verzonden brieven van algemene aard, 1851-1859
inventarisnummer 135: Brievenboek van verzonden brieven van algemene aard, 1860-1864
inventarisnummer 151: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1848-1849
inventarisnummer 152: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1850-1852
inventarisnummer 153: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1853-1854
inventarisnummer 154: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1855
inventarisnummer 155: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1856
inventarisnummer 156: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1857-1858
inventarisnummer 157: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1859
inventarisnummer 158: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1860
inventarisnummer 159: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1861
inventarisnummer 160: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1862
inventarisnummer 161: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1863
inventarisnummer 162: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1864
inventarisnummer 163: Brievenboek van ontvangen brieven van de Gouverneur, 1865
inventarisnummer 235: Brievenboek van uitgaande brieven aan de Gouverneur, 1848-1853
inventarisnummer 236: Brievenboek van uitgaande brieven aan de Gouverneur, 1853-1857
inventarisnummer 237: Brievenboek van uitgaande brieven aan de Gouverneur, 1857-1860
inventarisnummer 238: Brievenboek van uitgaande brieven aan de Gouverneur, 1860-1864
inventarisnummer 276: Brievenboek van ontvangen brieven (missiven) van de Administrateur van Financien van de Kolonie Curacao aan de Gezaghebber, 1846-1854
inventarisnummer 277: Brievenboek van ontvangen brieven (missiven) van de Administrateur van Financien van de Kolonie Curacao aan de Gezaghebber, 1855-1858
inventarisnummer 278: Brievenboek van ontvangen brieven (missiven) van de Administrateur van Financien van de Kolonie Curacao aan de Gezaghebber, 1859
inventarisnummer 279: Brievenboek van ontvangen brieven (missiven) van de Administrateur van Financien van de Kolonie Curacao aan de Gezaghebber, 1860
inventarisnummer 280: Brievenboek van ontvangen brieven (missiven) van de Administrateur van Financien van de Kolonie Curacao aan de Gezaghebber, 1861
inventarisnummer 281: Brievenboek van ontvangen brieven (missiven) van de Administrateur van Financien van de Kolonie Curacao aan de Gezaghebber, 1862-1863
inventarisnummer 282: Brievenboek van ontvangen brieven (missiven) van de Administrateur van Financien van de Kolonie Curacao aan de Gezaghebber, 1864
inventarisnummer 319: Ontvangen brieven en rekwesten van algemene aard, 1859-1899
inventarisnummer 320: Ontvangen brieven en rekwesten van algemene aard, 1900-1939
inventarisnummer 321: Rekwesten aan de Gezaghebber, 1864
inventarisnummer 322: Rekwesten aan de Gezaghebber, 1865
inventarisnummer 326: Stukken betreffende Rijksaangelegenheden in het algemeen, 1929-1939
inventarisnummer 327: Jaarverslag en begroting, 1865
inventarisnummer 328: Jaarverslag en begroting, 1866
inventarisnummer 329: Jaarverslag en begroting, 1867
inventarisnummer 330: Jaarverslag en begroting, 1868
inventarisnummer 331: Jaarverslag en begroting, 1869
inventarisnummer 332: Jaarverslag en begroting, 1870
inventarisnummer 333: Jaarverslag en begroting, 1871
inventarisnummer 334: Jaarverslag en begroting, 1872
inventarisnummer 335: Jaarverslag en begroting, 1873
inventarisnummer 336: Jaarverslag en begroting, 1874
inventarisnummer 337: Jaarverslag en begroting, 1875
inventarisnummer 338: Jaarverslag en begroting, 1876
inventarisnummer 339: Jaarverslag en begroting, 1877
inventarisnummer 340: Jaarverslag en begroting, 1878
inventarisnummer 341: Jaarverslag en begroting, 1879
inventarisnummer 342: Jaarverslag en begroting, 1880
inventarisnummer 343: Jaarverslag en begroting, 1881
inventarisnummer 344: Jaarverslag en begroting, 1882
inventarisnummer 345: Jaarverslag en begroting, 1883
inventarisnummer 346: Jaarverslag en begroting, 1884
inventarisnummer 347: Jaarverslag en begroting, 1885
inventarisnummer 348: Jaarverslag en begroting, 1886-1887
inventarisnummer 349: Jaarverslag en begroting, 1890
inventarisnummer 350: Jaarverslag en begroting, 1891
inventarisnummer 351: Jaarverslag en begroting, 1892
inventarisnummer 352: Jaarverslag en begroting, 1893
inventarisnummer 353: Jaarverslag en begroting, 1894
inventarisnummer 354: Jaarverslag en begroting, 1895
inventarisnummer 355: Jaarverslag en begroting, 1896
inventarisnummer 356: Jaarverslag en begroting, 1897
inventarisnummer 357: Jaarverslag en begroting, 1898
inventarisnummer 358: Jaarverslag en begroting, 1899
inventarisnummer 359: Jaarverslag en begroting, 1900
inventarisnummer 360: Jaarverslag en begroting, 1901
inventarisnummer 361: Jaarverslag en begroting, 1902
inventarisnummer 362: Jaarverslag en begroting, 1903-1904
inventarisnummer 363: Jaarverslag en begroting, 1905
inventarisnummer 364: Jaarverslag en begroting, 1906
inventarisnummer 365: Jaarverslag en begroting, 1907
inventarisnummer 366: Jaarverslag en begroting, 1908
inventarisnummer 367: Jaarverslag en begroting, 1909
inventarisnummer 368: Jaarverslag en begroting, 1910 (1909-1912)
inventarisnummer 369: Jaarverslag en begroting, 1911
inventarisnummer 370: Jaarverslag en begroting, 1912
inventarisnummer 371: Jaarverslag en begroting, 1913
inventarisnummer 372: Jaarverslag en begroting, 1914
inventarisnummer 373: Jaarverslag en begroting, 1915
inventarisnummer 374: Jaarverslag en begroting, 1916
inventarisnummer 375: Jaarverslag en begroting, 1917
inventarisnummer 382: Jaarverslag en begroting, 1924
inventarisnummer 394: Jaarverslag en begroting, 1936
inventarisnummer 395: Jaarverslag en begroting, 1937
inventarisnummer 396: Jaarverslag en begroting, 1938
inventarisnummer 397: Jaarverslag en begroting, 1939
inventarisnummer 398: Instructie bij het opstellen van jaarverslagen, 1920
inventarisnummer 399: Statenboek van algemene aard, 1860-1862
inventarisnummer 400: Statenboek van algemene aard, 1863-1866
inventarisnummer 443: Bekendmakingen, notificaties en advertenties, 1859-1867
inventarisnummer 501: Kasboek, 1851-1859
inventarisnummer 502: Kasboek, 1859-1862
inventarisnummer 503: Kasboek, 1862-1866
inventarisnummer 522: Kasrekeningsboek, 1863-1870
inventarisnummer 531: Facturenboek van verscheepte artikelen van de Kolonie Curacao naar het bestuur van Aruba, 1847-1858
inventarisnummer 532: Facturenboek van verscheepte artikelen van de Kolonie Curacao naar het bestuur van Aruba, 1859-1861
inventarisnummer 533: Ordonnaties, Borderellen en Betalingslijsten of -rollen, 1863-1866
inventarisnummer 585: Statenboek van ontvangen en afgeleverde goederen van het landsmagazijn te Aruba, '1863-1869
inventarisnummer 635: Verslag van het beheer en den staat der West-Indische bezittingen en van die ter Kuste van Guinea over 1862, 1864-1865
inventarisnummer 680: Notulen van de Raad van Politie, 1867-1870
inventarisnummer 681: Notulen van de Raad van Politie, 1870-1877
inventarisnummer 682: Notulen van de Raad van Politie, 1878-1897
inventarisnummer 683: Notulen van de Raad van Politie, 1897-1898
inventarisnummer 684: Notulen van de Raad van Politie, 1899
inventarisnummer 685: Notulen van de Raad van Politie, 1900-1906
inventarisnummer 686: Notulen van de Raad van Politie, 1907-1908
inventarisnummer 687: Notulen van de Raad van Politie, 1928-1933
inventarisnummer 688: Notulen van de Raad van Politie, 1934-1939
inventarisnummer 689: Proces verbalen van de Raad van Politie, 1869-1926
inventarisnummer 690: Lijsten van kiesgerechtigden en kiesbevoegden, 1870-1937
inventarisnummer 691: Algemene stukken van de Raad van Politie, 1888-1939
inventarisnummer 692: Brievenboek van de Raad van Politie, 1909-1923
inventarisnummer 693: Register van de Gezaghebber als districts commissaris inzake strafzaken, 1863-1864
inventarisnummer 694: Register van de Gezaghebber als districts commissaris inhoudende burgerlijke zaken, 1863-1866
inventarisnummer 758: Stukken betreffende de Haven- en Loodsdienst Aruba, 1935
inventarisnummer 759: Stukken betreffende de Haven- en Loodsdienst Aruba, 1936
inventarisnummer 760: Stukken betreffende de Militaire Politie Troepen en Detachement Mariniers, 1929
inventarisnummer 761: Stukken betreffende de Militaire Politie Troepen en Detachement Mariniers, 1930
inventarisnummer 762: Stukken betreffende de Militaire Politie Troepen en Detachement Mariniers, 1931
inventarisnummer 763: Stukken betreffende de Militaire Politie Troepen en Detachement Mariniers, 1932
inventarisnummer 765: Stukken betreffende de Landswatervoorzieningsdienst Aruba, 1931-1937
inventarisnummer 766: Alfabetische lijst van P.B.'s en reglementen, 1818-1882
inventarisnummer 772: Personeelslijst van diegenen die recht hebben op de verdeling van verkochte producten voortgebracht op het eiland Aruba over het jaar 1851, 1852-02-10
inventarisnummer 773: Register inzake eedsafleggingen, 1859-1898
inventarisnummer 779: Aantekeningsboek inhoudende namen van onbezoldigde ambtenaren, leden van gouvernements commissies of diensten in honorifieke betrekkingen, 1910-1923
inventarisnummer 780: Register betreffende duurtebijslag van ambtenaren, 1922
inventarisnummer 781: Register betreffende aanwijzing op de slavenbelasting, 1853-1863
inventarisnummer 782: Register van debiteuren van slavenbelasting en grondbelasting, 1860-1863
inventarisnummer 783: Register betreffende betalingslijst van vrijgemaakte slaven, 1876-1878
inventarisnummer 784: Register betreffende betalingslijst van vrijgemaakte slaven, 1894-1897
inventarisnummer 785: Stuk uit een register van grond of eigendommen voor steenen huizen en de daarop betaalde grondbelasting, 1859-1864
inventarisnummer 786: Register van uitstaande grondbelasting of huur, 1860-1881
inventarisnummer 818: Register inzake leges rechten, 1858-1865
inventarisnummer 842: Register van inschrijvingen van geboorte en overlijden van vrijgemaakte slaven, 1840-1863
inventarisnummer 843: Register van ondertrouw, 1849-1859
inventarisnummer 844: Register van ondertrouw, 1860-1861
inventarisnummer 873: Stukken inhoudende manifesten de ladingen van binnengekomen of verztrokken zeeschepen, 1855-1886
inventarisnummer 882: Kasboek over Canashito en register van aanvragen voor benodigheden, 1845-1885
inventarisnummer 884: Betalingslijsten van het werkvolk te Socotora, 1858
inventarisnummer 921: Notulenboek van de Schoolcommissie, 1863-1870
inventarisnummer 926: Stukken betreffende de Protestantse Kerkraad van Aruba, 1864-1911
inventarisnummer 927: Statenboek der artillerie-behoeften, en wapenen, ledergoed en ammunitie aanwezig in het magazijn der Schutterij op het Fort Zoutman , 1866-1880
inventarisnummer 928: Brievenboek van verzonden stukken van de Wees- en onbeheerde desolate boedelkamers te Aruba aan de Weesmeester te Curacao, 1856-1861
inventarisnummer 929: Brievenboek van verzonden stukken van de Wees- en onbeheerde desolate boedelkamers te Aruba aan de Weesmeester te Curacao, 1862-1863
inventarisnummer 930: Stukken betreffende de Procureur-Generaal van de Kolonie Curacao inzake Justitiele en Politiele aangelegenheden aangaande Aruba, 1862-1899
inventarisnummer 966: Protocol Notarielen, 1848-1850
inventarisnummer 967: Protocol Notarielen, 1851-1852
inventarisnummer 968: Protocol Notarielen, 1853-1855
inventarisnummer 969: Protocol Notarielen, 1856-1857
inventarisnummer 970: Protocol Notarielen, 1858-1859
inventarisnummer 971: Protocol Notarielen, 1860
inventarisnummer 972: Protocol Notarielen, 1861-1862
inventarisnummer 973: Protocol Notarielen, 1863-1864
inventarisnummer 974: Protocol Notarielen, 1865-1869
inventarisnummer 975: Protocol Notarielen, 1869-1870
inventarisnummer 976: Protocol Notarielen, 1871
inventarisnummer 977: Protocol Notarielen, 1872
inventarisnummer 978: Protocol Notarielen, 1873
inventarisnummer 979: Protocol Notarielen, 1874
inventarisnummer 980: Protocol Notarielen, 1875
inventarisnummer 981: Protocol Notarielen, 1876-1877
inventarisnummer 982: Protocol Notarielen, 1878-1879
inventarisnummer 983: Protocol Notarielen, 1880
inventarisnummer 984: Protocol Notarielen, 1881
inventarisnummer 985: Protocol Notarielen, 1882
inventarisnummer 986: Protocol Notarielen, 1883
inventarisnummer 987: Protocol Notarielen, 1884
inventarisnummer 988: Protocol Notarielen, 1885-1887
inventarisnummer 989: Protocol Notarielen, 1888-1889
inventarisnummer 990: Protocol Notarielen, 1890-1891
inventarisnummer 991: Protocol Notarielen, 1892-1893
inventarisnummer 992: Protocol Notarielen, 1894-1895
inventarisnummer 993: Protocol Notarielen, 1896
inventarisnummer 994: Protocol Notarielen, 1897
inventarisnummer 995: Protocol Notarielen, 1898
inventarisnummer 996: Protocol Notarielen, 1899
inventarisnummer 997: Protocol Notarielen, 1900
inventarisnummer 998: Protocol Notarielen, 1901
inventarisnummer 999: Protocol Notarielen, 1902
inventarisnummer 1000: Protocol Notarielen, 1903
inventarisnummer 1029: Protocol Secretarielen van vaste goederen, 1849-1858
inventarisnummer 1030: Protocol Secretarielen van vaste goederen, 1859-1860
inventarisnummer 1031: Protocol Secretarielen van vaste goederen, 1861-1862
inventarisnummer 1032: Register inzake hypotheek akte's, 1859-1869


Showing results 1-60 of 280 total.
Page 1      

Showing results 1-60 of 280 total.
Page 1      
 

coleccion.aw - Un solo portal pa e herencia documental y audiovisual di Aruba.
Mas informacion/contribui/bira partner: Tuma contacto cu nos!